• Dôležité!Prepisyzbraníkat.C

    By root|Apr 29, 2020|0
Zbraňový „Lex Corona“
Priatelia, ako sme Vás priebežne informovali na našom FB profile, vláda predložila parlamentu návrh zákona, ktorým sa menia a dopĺňajú niektoré zákony v pôsobnosti Ministerstva vnútra Slovenskej republiky v súvislosti s ochorením COVID-19, ktorý [...]
Kodifikácia smernice
Vážení priatelia. Internetom začali kolovať poplašné zvesti, podľa ktorých Európska komisia prichádza s návrhom na sprísnenie Smernice o kontrolne nadobúdania a držby zbraní. Nuž, zatiaľ to nie je tak a poplašné zvesti sú len – poplašné [...]