Zasadnutie valného zhromaždenia

Vážení členovia, týmto si Vás dovoľujeme pozvať na zasadnutie valného zhromaždenia občianskeho združenia Legis Telum, ktoré sa uskutoční v priestoroch Kultúrneho domu – Zlatovce na Hlavnej ulici 10 v Trenčíne. Dátum a čas zasadnutia je 21.03.2017 (utorok) od 17:00.

V poslednej dobe prechádza naše združenie intenzívnou turbulentnou dobou, ktorá je poznačená neustálym bojom s návrmi zákazov zo strany EÚ. Ak máte potrebu prediskutovať súčasný stav a prípadné návrhy na zlepšenie činnosti nášho združenia, či chcete priložiť ruku k dielu aktívnou účasťou ste srdečne vítaní.

Program bude nasledovný:

1. Úvod
2. Odpočet činnosti združenia v roku 2016
3. Výročná správa kontrolnej komisie za rok 2016
4. Plány na rok 2017
5. Informácia o stave legislatívneho procesu vo vzťahu k novej smernici o kontrole zbraní
6. Diskusia

Tešíme sa na Vašu účasť.

JUDr. Boris Draškaba, predseda predstavenstva Legis Telum