RDA Academy

Agentúra RDA zrealizuje komplexný a flexibilný systém výcvikových programov, taktických kurzov a seminárov. Všetky poskytované výcvikové programy, taktické kurzy a semináre sú vedené s možnosťou veľkého počtu variácií a flexibility.

 

Agentúra vám môže sprostredkovať najširší rozsah taktických kurzov, cvičení a seminárov na Slovensku:

  • Kurzy asertivity, psychohygieny a služby psychológa
  • Kurzy zamerané na tímový rozvoj a spoluprácu – team building
  • Špecializované kurzy obrannej streľby v rôznych stupňoch obtiažnosti
  • Špecializované kurzy sebaobrany
  • Špecializované taktické kurzy a semináre
  • Kurzy taktickej a bojovej streľby so zameraním CQB (Close Quarters Battle)
  • Špecializované kurzy techniky presnej streľby na dlhé vzdialenosti
  • Kurzy prežitia v krízových podmienkach

 

 

Doba trvania výcvikových seminárov a taktických kurzov je riešená individuálnym prístupom inštruktorov RDA a profesionálnou aplikáciu rôznych foriem a metód výcviku, ktoré sú taktiež vhodné aj pre štátne ozbrojené zložky a zbory.

Agentúra RDA realizuje profesionálne vedené taktické kurzy, semináre a služby, ktoré garantuje vysokou úrovňou inštruktorov. Agentúra spolupracuje v potrebnom rozsahu s príslušnými orgánmi štátnej správy a dôsledne dodržiava všetky právne predpisy, opatrenia a rozhodnutia kompetentných štátnych orgánov.

Všetky poskytované služby, kurzy a semináre je schopná viesť okrem slovenského jazyka aj v jazyku anglickom. Pri realizovaní všetkých služieb dôsledne dbá na ochranu osobností, ochranu osobných údajov klienta, na vážnosť, dôstojnosť a česť klienta, ako aj na ochranu obchodného tajomstva.

 

 

 

Adresa: RDA, s. r. o., Trenčianska 1885/27, Nové Mesto nad Váhom, 915 01

 

Taktické kurzy, strelecké kurzy a výcvik

telefón: +421 904 593 681

e-mail: rda@rda.sk

 

Prenájom strelnice – Čachtice

správca strelnice: +421 905 556 219

 

Prenájom výcvikového priestoru, ostatné služby, e-shop

telefón: +421 917 718 467

E-mail: manager@rda.sk

 

Webstránka: www.rda.sk
Zľava pre členov o.z. Legis Telum je 10% na všetky ponúkané kurzy