Vyhláška Ministerstva zdravotníctva

Dovoľujeme si streleckú verejnosť upozorniť, že pripravovaná vyhláška Ministerstva zdravotníctva o postupe pri posudzovaní zdravotnej spôsobilosti a psychickej spôsobilosti na držanie alebo nosenie strelných zbraní a streliva a o náležitostiach lekárskeho posudku a psychologického posudku vyšla v zbierke zákonov a je platná. Účinnosť tento dokument nadobúda 1. augusta 2011. Voči jej zneniu boli dané počas medzirezortného pripomienkového konania zásadné pripomienky od nášho združenia, ale i od Úradu vlády. Ani jedny neboli akceptované, ostatné štátne inštitúcie pripomienkovali len kozmeticky. Napríklad MV SR malo zásadnú pripomienku, aby preukaz o psychickej spôsobilosti bol zalaminovaný…

Jej úplné znenie nájdete TU.