Hromadná pripomienka k návrhu vyhlášky

Občianske združenie Legis Telum – Združenie vlastníkov strelných zbraní, o.z. predložilo zásadnú pripomienku k návrhu Vyhlášky Ministerstva zdravotníctva Slovenskej republiky o postupe pri posudzovaní zdravotnej spôsobilosti a psychickej spôsobilosti na držanie alebo nosenie strelných zbraní a streliva a o náležitostiach lekárskeho posudku a psychologického posudku, predloženú do medzirezortného pripomienkového konania ministrom zdravotníctva Slovenskej republiky, rezortné číslo S06501-OL-2011 dňa 9.6.2011.

 

Pripomienku môže podporiť každý občan SR. Spôsob je identický so spôsobom pripomienkovania návrhu novely zákona. Link na stránku je tu. Text našej pripomienky k návrhu vyhlášky si môžete prečítať tu.