2% z daní – poďakovanie

V mene občianskeho združenia LT ďakujem všetkým darcom, ktorí prejavili nielen ochotu, ale aj skutočne darovali 2% zo svojich odovzdaných daní nášmu združeniu. Sú to práve dary, vďaka ktorým môžeme fungovať a pomáhať nielen vlastníkom zbraní. Každá sranda niečo stojí,  a to sa dá povedať aj o činnosti, ktorú vykonávame tento rok. Z uvedených peňazí bolo potrebné zabezpečiť základné priame náklady napríklad na prevádzku webu, poštové služby (P.O.BOX a pod.) a pod. Rovnako vznikali aj náklady na pôsobenie okolo novely zákona a novej vyhlášky, jej pripomienkovanie a vysvetľovanie kompetentným, že čierna bielou nebude. Úplné záverečné vyúčtovanie zverejníme začiatkom roku 2012.

 

Našim cieľom samozrejme nie je darované zdroje minúť na chod združenia ale hľadať spôsoby, ako ich spätne dostať medzi členov a streleckú verejnosť. Okrem pripravených kurzov/workshopov, ktoré budú mať dúfam vysokú úroveň a ktoré sa v chystanej podobe na Slovensku doposiaľ ešte neuskutočnili to budú aj prezentačné materiály. Tieto budú mať dúfame aj reálny prínos pre streleckú verejnosť. Chystáme propagačné terče, brožúru o bezpečnej manipulácii so zbraňou a podobne. O všetkom budete informovaní minimálne cez náš web.

Dovoľujem si zverejniť zoznam darov, ktoré nám v rámci dvoch percent prišli do polky augusta na náš účet. Uhradenie svojho daru príslušným daňovým úradom si každý môže skontrolovať na základe presnej sumy, ktorú daroval. Zoznam DÚ je uvedený v priloženom súbore. Je možné, že sme niektoré skratky DÚ rozšifrovali zle, nakoľko kľúč ich tvorby je dosť nejasný :o). V každom prípade sme dve rovnaké sumy nezaznamenali.

Ing. Ľudovít Miklánek, predseda predstavenstva o.z.

Zoznam príspevkov z 2%:
—————————

Daňový úrad Banská Bystrica – 15,47
Daňový úrad Banská Bystrica (IIBB) – 30,56
Daňový úrad Banská Bystrica (BB I) – 3683,40
Daňový úrad Bratislava I – 11,64
Daňový úrad Bratislava II – 44,66
Daňový úrad Bratislava III – 480,48
Daňový úrad Bratislava IV – 2397,15
Daňový úrad Bratislava V – 49,23
Daňový úrad Bratislava VI (BA VI) – 11,81
Daňový úrad Bratislava VI – 65,84
Daňový úrad Bratislava VI – 76,08
Daňový úrad Dubnica nad Váhom (DnV) – 10,13
Daňový úrad Dunajská Streda (DS) – 77,09
Daňový úrad Dunajská streda – 95,80
Daňový úrad Komárno? (KN) – 12,72
Daňový úrad (KN) – 27,12
Daňový úrad Košice II – 26,49
Daňový úrad Košice V – 67,63
Daňový úrad Kráľovský Chlmec (KCH) – 17,85
Daňový úrad Liptovský Mikuláš (LM) – 100,60
Daňový úrad Malacky (MA) – 108,76
Daňový úrad Námestovo (Nám) – 44,23
Daňový úrad Nové Zámky – 4,91
Daňový úrad Partizánske – 62,22
Daňový úrad Senica/Senec/Sereď? (Se) – 44,22
Daňový úrad (SP) – 17,81
Daňový úrad Trenčín – 32,58
Daňový úrad Trnava (TT) – 11,37
Daňový úrad Trnava (TT) – 51,79
Daňový úrad Žiar nad Hronom (ŽnH) – 19,69
Daňový úrad Žilina 1 (ŽI I) – 18,95

 

Presný zoznam daňových úradov nájdete >>> tu.