Voľby do orgánov združenia

Prešli štyri rokov od založenia a vzniku združenia Legis Telum. Doba to nie je dlhá, ale je neodškriepiteľné, že za ten čas sa urobilo nesmierne množstvo práce, ktorej výsledkom je bez príkras fakt, že na Slovensku je dnes stále legálne možné držať Vz. 58 a zbrane v tej istej kategórii. Za týmto a ďalšími úspechmi je opäť veľmi veľa práce ľudí z orgánov združenia a ďalších blízkych spolupracovníkov, ktorí vo svojom voľnom čase a bez nároku na honorár robia potrebnú, častokrát neviditeľnú prácu, za ktorú ich nečaká žiadna publicita, alebo pochvala zvonku, ale ktorá je napriek tomu potrebná a prináša ovocie.

V súlade so stanovami združenia sú členovia Predstavenstva a Kontrolnej komisie (“orgány združenia”) volení na štyri roky a v tomto roku sa uskutoční voľba nových členov orgánov na ďalšie obdobie.

Vo voľbách budú kandidovať ako už existujúci členovia orgánov združenia, tak aj iní členovia združenia.

Kandidáti sa budú uchádzať o päť postov v Predstavenstve a tri kreslá, z ktorých pozostáva Kontrolné komisia.

Nakoľko už má členská základňa za uplynulé roky možnosť poznať niektorých členov uvedených orgánov, chceme, aby mali svoju možnosť uviesť sa aj doteraz menej angažovaní členovia a z tohto dôvodu bude kandidatúra prebiehať nasledujúcim spôsobom:

– kandidovať môže každý člen združenia, ktorý sa stal členom ku dňu 29.9.2014,
– každý kandidát zašle na adresu info@legistelum.sk krátke písomné predstavenie sa, kde okrem iného uvedie o akú pozíciu sa uchádza a prečo si myslí, že je vhodným kandidátom najneskôr do 15.10.2014, ktoré bude zverejnené na našej web stránke,
– v deň volieb sa pred samotnou voľbou všetci kandidáti ešte raz stručne predstavia prítomnému plénu a následne sa pristúpi k voľbe.

Kvalifikačné predpoklady na kandidátov sú veľa voľného času a ochota tento čas investovať do chodu združenia, organizácie podujatí a taktiež schopnosť pravidelne sa zúčastňovať pracovných zasadnutí najmenej raz za dva mesiace v Bratislave.

Voľby budú spojené so zasadnutím Valného zhromaždenia združenia v priestoroch združenia v sídle Slovenskej poľovníckej komory na Štefánikovej ulici 10 v Bratislave v sobotu 15. novembra o 10. hodine.

 

Keďže je to jedno z najvýznamnejších práv, ktoré môže člen uplatniť, vyzývame vás na účasť pri rozhodovaní o smerovaní nášho združenia.

Ľudovít Miklánek
predseda