Príhovor nového predsedu predstavenstva

Drahí priatelia,

ako iste viete, v sobotu 15. novembra 2014 sa na svojom pravidelnom výročnom zasadnutí zišlo Plénum nášho združenia, pričom najdôležitejším bodom programu bola voľba nových orgánov združenia na nadchádzajúce štyri roky. Z volieb vzišlo nové personálne obsadenie Predstavenstva a Kontrolnej komisie.

Na práci pre Legis Telum som sa podieľal prakticky od okamihu jeho vzniku a pôsobil som až doteraz ako vedúci nášho malého právneho odboru. Keďže od nedokončenej práce sa neuteká, rozhodol som sa uchádzať o miesto v Predstavenstve. Podpora získaná vo voľbách ma teší a zvolenie za nového Predsedu Predstavenstva nesmierne zaväzuje.

Naše združenie si od svojho vzniku prešlo kadečím. Je za ním veľa tvrdej práce, obetavosti a nadšeneckého úsilia vynaloženého bez nároku na odmenu. Úspešne sme obstáli v zúrivej legislatívnej búrke ktorú pred niekoľkými rokmi rozdúchali horliví zakazovači. Podarilo sa nám získať podporu a spoluprácu najväčších partnerských organizácií na Slovensku a v Česku ako sú napr. združenie LEX či Poľovnícky zväz, ktorí sú našimi tzv. memorandovými partnermi. Máme výraznú podporu zbrojárskeho priemyslu, stali sme sa pridruženými členmi medzinárodného združenia výrobcov zbraní a streliva AFEMS pôsobiaceho na úrovni orgánov EU. Naši členovia môžu využívať pomerne rozsiahly zľavový program u vybraných predajcov a prevádzkovateľov strelníc. Pravidelne organizujeme vzdelávacie podujatia po celom Slovensku a populárne členské stretnutia na strelniciach. Rešpektujú nás dokonca slovenské médiá…

Očakávania do ďalšieho volebného obdobia sú preto oprávnene vysoké. Našou povinnosťou je snaha o ich maximálne naplnenie a urobím všetko preto, aby nové Predstavenstvo bolo prinajmenšom tak úspešné ako to staré. Teší ma, že medzi novozvolenými členmi orgánov združenia sú nielen moji rovesníci, ale aj naše „mladé pušky“. Je to dobré znamenie. V združení je do budúcna zabezpečená kontinuita a generačná obmena.

Osobitne by som touto cestou rád poďakoval Ľudovi Miklánkovi, ktorý nás mal čoby Predseda Predstavenstva na povel posledné štyri roky a stal sa nezameniteľnou tvárou združenia!

Asi neprezradím nič nové ak poviem, že najbližšie obdobie pre streleckú obec slovenskú pravdepodobne nebude ľahké. Čaká nás novelizácia zákona o strelných zbraniach a strelive a budú iste silné snahy o jeho sprísnenie. Očakáva sa prísnejšia regulácia expanzných zbraní, elektronizácia evidencie, na európskej úrovni narastajú snahy o plošný zákaz použitia olovených striel na lov aj šport… Podpora všetkých členov a sympatizantov bude dôležitejšia ako kedykoľvek predtým. Napriek tomu sa veľmi teším na ďalšiu prácu v našom združení lebo viem, že som medzi svojimi.

Priatelia, ešte raz ďakujem. Držme si klobúky, jazda pokračuje…

So srdečným pozdravom,

JUDr. Boris Draškaba
Predseda Predstavenstva