Pozvánka na zasadnutie valného zhromaždenia 2014

Vážení členovia,
týmto si Vás dovoľujeme pozvať na zasadnutie valného zhromaždenia občianskeho združenia Legis Telum, ktoré sa uskutoční v priestoroch združenia používaných vďaka podpore našich partnerov Slovenskej poľovníckej komory na Štefánikovej ulici 10 v Bratislave v sobotu 15. novembra o 10. hodine.

Valné zhromaždenie bude spojené s historicky prvými voľbami do orgánov združenia.

Program:

1. Voľby do orgánov združenia
2. Správa kontrolnej komisie za rok 2014
3. Ciele na rok 2015
4. Diskusia

Tešíme sa na vašu účasť.

Ľudovít Miklánek
predseda