Vo štvrtok 21. júna sa na krytej strelnici v Spišskej Novej Vsi stretli členovia Klubu spišských strelcov, členovia Legis Telum a ostatní prítomní s JUDr. Marekom Čechom. Cieľom spoločne strávených hodín bola prednáška pána doktora o nutnej obrane a krajnej núdzi, oprávnenému použitiu zbrane podľa §26 trestného zákona ako aj konkrétne prípady načrtnuté pri diskusii zúčastneným plénom.

 

 

Prednáška už od začiatku zapálila zaujímavú debatu na rôzne témy okolo použitia zbrane v NO/KN. Aj napriek dogmatickému spájaniu palnej zbrane a konania v NO/KN sa diskutovalo hlavne o použití zbrane definovanej trestným zákonom, čo môže byť čokoľvek čo spôsobí útok účinnejším ako napríklad kameň, nôž či sekera. Do prednášky vecne vstupovali aj členovia Legis Telum, ktorý odpovedali na otázky spojené s legislatívnym procesom, pomocou ozbrojenej verejnosti a osvetou v danej problematike. Po vyčerpávajúcej prednáške vystúpil predseda združenia Legis Telum Ing. Ľudovít Miklánek a objasnil zúčastneným činnosť združenia a potrebu takejto organizácie na Slovensku ale aj spolupráce s proťajškami v iných susedných štátoch. Zúčastnení dostali aj informácie o zakladaní asociácie LOS-SK ktorá je odvodená od mimoriadne populárnej českej LOS. Na záver členovia Legis Telum využili možnosť prehliadnuť si priestory strelnice a zoznámiť sa s jej možnosťami. Diskusia predstaviteľov Klubu spišských strelcov a Legis Telum pokračovala na pracovnej večery v príjemnom centre Spišskej Novej Vsi do neskorých nočných hodín.

Zúčastnený členovia Legis Telum týmto ďakujú predstaviteľom Klubu spišských strelcov za útulné priestory strelnice a pomoc pri organizovaní a všetkým, ktorý sa zúčastnili na prednáške za ich vecné otázky, otvorenú diskusiu a výbornú atmosféru.

 

Ing. Ľudovít Miklánek
predseda predstavenstva