Prednáška o nutnej obrane a krajnej núdzi

Vážení spoluobčania, členovia i nečlenovia Legis Telum, držitelia zbrojných preukazov i tí bez nich, ktorí nechcú vlastnú obranu nechávať na náhodu.

 

Občianske združenie Legis Telum v spolupráci s Klubom spišských strelcov si Vás dovoľujú pozvať na prednášku s tématikou legálneho použitia zbrane na osobnú obranu organizovanú v Spišskej Novej Vsi. Medzi ľuďmi okolo použitia zbrane koluje mnoho mýtov a povier ohľadom osobnej obrany nielen strelnou zbraňou. Požiadali sme preto jedného z tých najpovolanejších, ktorí sa tejto problematike profesne venujú, aby nám ju zrozumiteľne vysvetlil.

 

Prednášajúci:
– JUDr. Marek Čech, sudca

Obsahová náplň:
– Nutná obrana
– Krajná núdza
– Oprávnené použitie zbrane
– Diskusia

Kde a kedy:
– 21.6.2012, Spišská Nová Ves, Klub Spišských Strelcov, Radlinského 17, čas 17:00

 

Ako sa prihlásiť, poplatok:
– Na kurz je potrebné sa z dôvodu obmedzenej kapacity priestorov ZÁVÄZNE prihlásiť. Prihlášku pošlite na e-mailovú adresu tuba@legistelum.sk alebo telefonicky na t. č. 0949 274 792. Pri prihlásení uveďte prosím meno, priezvisko, tituly prihlasovaných osôb a prípadne členstvo v Klube spišských strelcov alebo Legis Telum (členovia budú uprednostení).
– Poplatok je 2,- €. Bude vyberaný na mieste výhradne za účelom úhrady nákladov spojených s prednáškou a dopravou prednášajúceho.

 

Propagačné materiály Legis Telum:

– Na mieste budú k dispozícii tréningové terče Legis Telum ako aj iné informačné a propagačné materiály.

 

Dúfame, že Vás táto možnosť ujasniť si niektoré veci z danej problematiky oslovila, a že sa stretneme v klubovni strelnice vo štvrtok 21.6.2012.

 

Ing. Ľudovít Miklánek
predseda predstavenstva