ZÁSADNÝ pozmeňovací návrh novely
Na zasadnutí Výboru Národnej rady Slovenskej republiky pre obranu a bezpečnosť dňa 10.11.2021 bol prerokovaný návrh implementačnej novely zákona o strelných zbraniach a strelive, ktorou sa má prevziať nešťastná eurosmernica. To už viete. Čo je ale [...]
Aktuálne k novele zákona o zbraniach
Súčasne dianie okolo chystanej implementačnej novely zákona o zbraniach a strelive  [...]