Aktuálne k novele zákona o zbraniach

22.6.2021 sme absolvovali neformálne stretnutie a diskusiu so zástupcami výboru pre obranu a bezpečnosť a výboru pre európske záležitosti v priestoroch NR SR. Zúčastnili sa jej poslanci, zástupcovia MV SR, Prezídia PZ a tiež veľvyslanec Veľkej Británie na Slovensku. Následne sme mali ešte stretnutia s poslancami koaličných strán, ktorí majú agendu zbraňovej legislatívy na starosti.

Novela zákona o zbraniach bola prerokovávaná v pondelok na koaličnej rade. Zásadný nesúhlas s ňou vyjadrila strana Sme Rodina, ktorá požaduje, aby bola pred schválením ešte upravená. A to smerom k výraznému zlepšeniu práv a zníženiu formálneho zaťaženia občanov a držiteľov ZP. Novela v súčasnom znení schválená nebude. Ak bude MV SR trvať na tomto znení, Slovensko nebude smernicu EÚ o zbraniach v tomto volebnom období implementovať vôbec.

Prvé čítanie novely zákona bolo posunuté na september. Dovtedy bude spracovaný pozmeňovací návrh, ktorý po odsúhlasení na koaličnej rade pôjde do NR SR.

V konečnom dôsledku je teda možné povedať, že viaceré strany súčasnej koalície sú streleckej verejnosti naklonené a okrem nanútenej aplikácie požiadaviek EÚ sa dočkáme v niektorých oblastiach naopak aj väčších slobôd.

Ing. Ľudovít Miklánek