Legis Telum v lete nezaháľa

Aktuálne sa spolupodieľame na príprave pozmeňovacieho návrhu k návrhu novely zákona o strelných zbraniach a strelive. Teší nás, že prístup k celej záležitosti je zo strany našich zákonodarcov ako aj predstaviteľov exekutívy vecný a naďalej trvá záujem o diskusiu s odbornou verejnosťou v snahe nájsť čo najlepšie riešenie.

V júni sme pripomienkovali návrh novely vyhlášky Ministerstva zdravotníctva Slovenskej republiky č. 229/2011 Z. z. o postupe pri posudzovaní zdravotnej spôsobilosti a psychickej spôsobilosti na držanie alebo nosenie strelných zbraní a streliva a o náležitostiach lekárskeho posudku a psychologického posudku. Pripomienky sú v štádiu vyhodnocovania. Ako sa k veci postavili jednotlivé rezorty môžete nájsť tu https://www.slov-lex.sk/legislativne-procesy/SK/LP/2021/301/pripomienky/zobraz?fbclid=IwAR28ts7YjaQUbWkTyJYgmJqYpFwgQfYesQvI2ViAAGarB3lI4Gj152MW-i0 . Mrzí ma, že LT bolo spomedzi zástupcov odbornej a laickej verejnosti jediný pripomienkujúci subjekt.

A čo zákaz olova? Chystáme “niečo” na začiatok podovolenkového obdobia. Pozvánky by mali byť expedované čoskoro a verím, že z toho vzíde veľká vec. Ak sa všetci posnažíme. Pekný zvyšok leta a nezabudnite, že už na septembrovej schôdzi NRSR by mala byť prerokovaná zásadná novela nášho zákona, ktorá nás už roky vyrušuje. Naberte preto dostatok síl a pozor na pitný režim!

Boris Draškaba