ZÁSADNÝ pozmeňovací návrh novely

Na zasadnutí Výboru Národnej rady Slovenskej republiky pre obranu a bezpečnosť dňa 10.11.2021 bol prerokovaný návrh implementačnej novely zákona o strelných zbraniach a strelive, ktorou sa má prevziať nešťastná eurosmernica. To už viete. Čo je ale dôležité?

Výbor odporučil plénu schváliť novelu spolu s pozmeňujúcim návrhom, ktorý prináša zmeny ako je umožnenie streľby zo zberateľských zbraní, nosenie streliva s expanznými strelami, predĺženie platnosti nákupného povolenia, či vypustenie povinnosti preukazovať dôvod pri žiadosti o vydanie nového zbrojného preukazu sk. A. Znenie uznesenia výboru a samotného pozmeňováku nájdete v odkaze uvedenom nižšie.

https://www.nrsr.sk/web/Dynamic/DocumentPreview.aspx?WFTID=NRDK&MasterID=285216&fbclid=IwAR13W0qiVl53PNn-0-4fmrsZeqe66emHlugloeTR02K6g7fxYInM7I-7vAI

Touto cestou by som veľmi rád poďakoval všetkým priateľom, sympatizantom a vôbec otvoreným mysliam, vďaka ktorým sa darí postupne vylepšovať legislatívny návrh. Od príšernej prvotiny sme ušli kus cesty správnym smerom. Dúfam, že počas prerokovania návrhu v pléne nedôjde k zmene k horšiemu.

Boris Draškaba