NOVELA ZÁKONA – update 10/2021

Priatelia, rokovania ohľadne implementačnej novely zákona o strelných zbraniach a strelive sa po letnom útlme opäť rozbehli. Rozpracované a predrokované sú viaceré pozmeňovacie návrhy a k zákonu by opäť mala čoskoro zasadnúť aj koaličná rada ako politický orgán. Očakávame preto v najbližšej dobe pokračovanie procesu schvaľovania návrhu v Národnej rade SR druhým čítaním a prerokovaním vo výboroch.

Zatiaľ všetko nasvedčuje tomu, že Slovensko pôjde cestou podobnou českej. Podarí sa nám minimalizovať škodlivé dopady eurosmernice a dôjde aj na zopár veľmi pozitívnych a dlho očakávaných zmien. V tomto momente viac prezrádzať nemožno, ale malou nápovedou by mohlo byť oficiálne ohlásené medzirezortné pripomienkové konanie k návrhu novely zákona č. 64/2019 Z. z., ktorá sa bude týkať podmienok uvádzania tlmičov hluku výstrelu na civilný trh.

Žiaľ, SR je Únijnými orgánmi intenzívne tlačená do implementácie. Ako bežiacou a každým dňom narastajúcou pokutou, tak možnou hrozbou žaloby. Jediné čo môže streleckú verejnosť ako tak tešiť, je všeobecná podpora našej veci naprieč legislatívnymi i veľkou časťou exekutívnych orgánov.

BD, LM