Stanovisko streleckej verejnosti k zákazom olova

Včera prebehlo v Nitre na strelnici Fraňo – Zbrane stretnutie zástupcov streleckých organizácii zastrešujúcich strelectvo na Slovensku. Zúčastnil sa jej aj zástupca českého LEX-u. Cieľom tejto iniciatívy je vytvoriť a Vláde SR odovzdať “Stanovisko streleckej verejnosti k zákazom olova”, ktoré bude obsahovať jasné stanoviská jednotlivých organizácií vrátane vecného a odborného zdôvodnenia tak, aby ľudia ktorí nás občanov zastupujú voči orgánom EÚ, mali jasný mandát k boju proti týmto nezmyselným až kontraproduktívnym reguláciám.

Budeme radi ak sa podarí túto iniciatívu posunúť s kolegami z LEX-u na medzinárodnú úroveň. Stretnutia sa zúčastnili nasledujúce organizácie:

Asociácia obrannej streľby LOS-SK
Asociácia presnej streľby Slovenska
Legis Telum – Združenie vlastníkov strelných zbraní
LEX – sdružení na obranu práv majitelů zbraní ČR
Slovenská asociácia westernovej streľby
Slovenský poľovnícky zväz
Slovenský strelecký zväz
Slovenský zväz biatlonu
Slovenský zväz vojakov v zálohe a športovo branných aktivít
Združenie klubov vojenskej histórie Slovenska

Je symbolické, že stretnutie prebehlo práve 1.9. na deň Ústavy SR. Aj tieto kroky sú jedným zo základov vlastnej štátnosti – keď občania štátu trvajú na tom, aby o nás nerozhodoval niekto iný. I to je jedna z definícii suverenity ktorú podľa Ústavy máme.

Ing. Ľudovít Miklánek, predseda združenia LT