Spišiaci nie sú slepí, ani hluchí k problematike držania zbraní….

V Spišskej Novej Vsi sa 31. mája 2013 stretli členovia Klubu spišských strelcov a združenia Legis Telum na spoločnej prednáške k téme: Nosenie, manipulácia a úschova zbraní.

 

Posledný májový deň, piatok 31. sa v Klubovni krytej strelnice v Spišskej Novej Vsi zišli priaznivci a majitelia strelných zbraní na tematickej prednáške „Nosenie, manipulácia a úschova zbraní“. Týmto stretnutím pokračuje cyklus vzdelávacích akcií pod taktovkou Legis Telum, združenia vlastníkov strelných zbraní na Slovensku. Téma nadväzuje na predchádzajúcu „Nutná obrana a krajná núdza“, ktorá je už dôverne známa medzi členmi, i neregistrovanou verejnosťou. Pre držiteľov strelných zbraní je životne dôležité poznať svoje povinnosti, práva i hlavné zásady nosenia, uschovávania a používania zbrane v súkromnej držbe. Právne vedomie, poznatky zo života i vlastné zručnosti robia z vlastníka zbrane osobu na strane práva a poriadku, ktorá môže byť oporou strážcov zákona i samotného výkonu práva v demokratickej spoločnosti.
Aj táto vydarená akcia ukázala, že záujem o vzdelávanie je veľký. Keď sa neskoro večer zúčastnení rozchádzali, nemali dojem, že by boli zbytočne zabili čas. Aj pri odchode ešte rezonovali dozvuky zo školenej témy. Čo je vlastne „trezor“, kedy so zbraňou „manipulujeme“, ako sa zachovať, keď máme „zákaz vstupu so zbraňou“ do niektorých objektov i hlavné zásady bezpečnej manipulácie. K otázkam zaujímali kvalifikované stanoviská prednášajúci JUDr. Marek Čech, prítomný riaditeľ Okresného riaditeľstva PZ SR v Spišskej Novej Vsi JUDr. Jaroslav Dulík, Ing. Jozef Pavelek, Ing.Alexander Tuba a Ing. Tomáš Szabo. Stretnutie takmer štyridsať vlastníkov strelných zbraní a držiteľov zbrojných preukazov prinieslo niektoré podnetné návrhy v oblasti výkonu psychotestov i potreby zvyšovania náročnosti a odstránenie formálnosti pri praktických skúškach o ZP.

Záverom predseda hosťujúceho Klubu spišských strelcov v Spišskej Novej Vsi, Mgr. Gustáv Krajči poďakoval prítomným za účasť, lektorom za prínos pre bezpečnosť a združeniu Legis Telum za vynikajúcu spoluprácu. Ubezpečil prítomných, že Klub spišských strelcov bude naďalej dbať o vysoké právne vedomie a bezpečnosť svojich členov, strážiť ich práva a pomáhať pri plnení zákonných povinností.

 

 

Klub Spišských strelcov