Nosenie, manipulácia a úschova zbraní

Priatelia, vážení spoluobčania, členovia i nečlenovia Legis Telum, majitelia zbraní.

Občianske združenie Legis Telum v spolupráci s Klubom spišských strelcov si Vás dovoľujú pozvať na prednášku „Nosenie, manipulácia a úschova zbraní“.

 

Kde a kedy: 31.5.2013 (piatok), Spišská Nová Ves, klubovňa KRYTEJ STRELNICE, Radlinského 17, GPS: 48°57’8.94″ – N 20°33’23.17″E čas 17:00 hod.

Prednášajúci: JUDr. Marek Čech, sudca

Obsahová náplň:
– Uloženie zbraní – právny pohľad
– manipulácia (nie použitie strelnej zbrane )
– Diskusia

Ako sa prihlásiť

Keďže je obmedzená kapacita priestorov (40 osôb), žiadame záujemcov o účasť, aby sa vopred nahlásili. Uveďte prosím meno, priezvisko, titul a prípadne členstvo v Klube spišských strelcov alebo Legis Telum (členovia budú uprednostnení). Pozvánka tu…

Prihlasujte sa na e-mailovej adrese:  strelnica@snv.sk

Či sa Vám ujde miesto, rozhodne čas odoslania  Vašej prihlášky. Priebežne Vás budeme o počte prihlásených osôb  na našej  web  stránke www.strelnica.snv.sk informovať.

Poplatok: 2,- € vyberaný na mieste bude použitý výhradne za účelom úhrady nákladov spojených s prednáškou a dopravou prednášajúceho.

Tešíme sa na stretnutie