Slovenské piesky

Zástupci občianskeho združenia Legis Telum sa 10.8.2013 zúčastnili s prezentačným stánkom na Slovenských pieskoch. Na tejto akcii, orientovanej predovšetkým na vojenskú mobilnú techniku, vzbudzovali u nás dostupné ručné strelné zbrane záujem u všetkých vekových skupín návštevníkov.

Pozitívne reakcie ľudí, ktoré bolo možné cítiť z rozhovorov s nimi nám dávajú nádej, že pre širokú verejnosť strelné zbrane a ich vlastníctvo nie sú vnímané ako negatívna skutočnosť, ale ako akákoľvek iná záľuba a hobby. A to aj napriek dennodennej mediálne masáži, ktoré sa im snažia vsugerovávať opak.

 

Google+ galéria