Respirátory a zbrane

Čo majú spoločné? Žiaľ dnes v našej Republike dve zásadné veci. Nepochopenie problému a prístup k jeho riešeniu. Ako sonda do tohto problému poslúžilo vyjadrenie ministra zdravotníctva a reakcie ľudí na popis tohto problému na našej FB stránke. Poďme teda porade.

V čom je problém?

Na Slovensku sa šíri vírus SARS-CoV-2 spôsobujúci ochorenie COVID-19. Ide o nákazlivú pliagu, ktorá časť obyvateľstva ohrozuje na živote. Proti tomuto šíreniu vláda zaviedla opatrenia, ktorých účelom je jednak spomaliť šírenie, aby dokázali nemocnice zvládať počty pacientov ktorí budú mať závažné komplikácie ohrozujúce život, a tiež ochrániť pred nákazou rizikové skupiny obyvateľstva, ktoré sú buď zodpovedné za základný chod spoločnosti či je vysoký predpoklad že by ochorenie s veľkou pravdepodobnosťou neprežili. Základom plošného znižovania rizika nákazy – jej prenosu medzi osobami okrem očkovania na ktoré dnes neexistuje vakcína sú:

 1. zásadné obmedzenie fyzického styku s inými osobami (KARANTÉNA)
 2. ak je stretávanie nutné (zaobstarávania základných potrieb pre život), zníženie pravdepodobnosti prenosu z osoby na osobu kvapôčkovou formou (RÚŠKO)
 3. udržiavanie rúk, priestorov a predmetov v stave, aby na nich vírus neprežíval a neprenášal sa priamo dotykom (DEZINFEKCIA)
rúško

Ako ochrana v bode 2 vláda nariadila povinné používanie rúšok na všetkých verejných miestach. Mnoho ľudí to pochopilo tak, že rúško nosia na svoju ochranu, funguje ako ochrana dýchacích ciest pred vniknutím vírusu a niektorí začali miesto rúšok používať respirátory. V princípe dnes môžeme na účel ochrany pri dýchaní (naschvál nepíšem “pred vírusom”) zohnať nasledujúce druhy ochrany:

 1. rúško (to, stredný rod, vzor mesto) – ľudovo „handra cez hubu“. Rôznej kvality vzhľadom na to, že väčšina z nich je domácej výroby. Zohnať sa dajú od jednorazových chirurgických, až po viacvrstvové textilné s antibakteriálnou látkou so striebornými vláknami na opakované použitie. Jeho účelom je zachytenie väčších vydychovaných častíc na ktoré sa vírus prichytí (predovšetkým kvapôčok) a zamedzenie prúdu dychu pred seba na inú osobu. V žiadnom prípade nedokáže odfiltrovať vniknutie vírusu do dýchacích ciest.
 2. uzavretý respirátor – ochrana nosa a úst ktorá tesne prilieha na tvár. Ide o filtračné zariadenie, ktoré ma definované vlastnosti. Uzavretý respirátor filtruje ako vdychovaný tak aj vydychovaný vzduch. Európska norma delí respirátory všeobecne do troch tried – FFP1, FFP2, FFP3 (americká má iné značenie, napríklad N95) podľa toho aké veľké častice a aký prietok vzduchu za čas vedia odfiltrovať. Vyrábajú sa jednorazové (značené NR – nonreusable) a opakovane použiteľné (R – reusable)
 3. respirátory s výdychovým ventilom – majú vlastnosti podobné ako v bode 2 so zásadným rozdielom, že filtrujú iba vdychovaný vzduch. Vydychovaný odchádza mimo filtračnú látku jednocestným ventilom von bez akejkoľvek zábrany. Ventil umožňuje ľahšie dýchanie a menšiu koncentráciu vlhkosti pri dlhšom použití. No dynamika plynov a kvapalín hovorí, že ak vydýchnete istý objem vzduchu do uzatvorenej nádoby (tesný respirátor), ktorý môže odísť iba jedným otvorom s menšou plochou prierezu ako vniká, tak sa zásadne zrýchli jeho prietok. Ergo rázne vydýchnutie do takéhoto respirátora môže mať podobný efekt ako kýchnutie bez prekrytia úst.

porovnanie tried FFP TU

uzavretý respirátor

Toto rozdelenie pre ďalšie účely stačí. Spomenul by som už iba kľúčovú hygienu používania. Životnosť je daná tým aký objem vzduchu, akú vlhkosť do nich nadýchate a v akom prostredí sa pohybujete. Je rozdiel sedieť pri PC v čistej miestnosti, iné v behať v prašnom prostredí. U ochrany ktorá je opakovateľne použiteľná treba striktne dbať na dezinfekciu a starostlivosť. Pretože vlhkosť ktorá v nich kondenzuje a teplé prostredie je ideálnou živnou pôdou pre baktérie. Dlhodobým používaním zanedbaného rúška a predovšetkým respirátoru si môžete spôsobiť vážne pľúcne problémy, a to platí predovšetkým pre uzavreté respirátory.

Spoločná vs. Individuálna och(b)rana

Štát nás chce vidieť v rúškach. Prečo? Pretože ak má zabrániť šíreniu, potrebuje postaviť spoločnú ochranu. Rúška (spolu s karanténou a dezinfekciou) majú zabezpečiť, že tí medzi nami, ktorí už sú vírusom nakazení, ho s veľkou pravdepodobnosťou nebudú šíriť ďalej. Pri tomto prístupe, keď nevieme presne kto je a kto nie je infikovaný (nie je možné testovať všetkých) je kľúčové, aby rúško nosil každý bez výnimky. Stačí ak jeden, práve ten infikovaný, bude prskať okolo seba a tým ostatným rúška nepomôžu. Ak to všetci nechápali, muselo prísť nariadenie.

S rúškami je to ako s políciou. Systém založený na spoločnej ochrane. Ja ako občan sa musím spoľahnúť, že aj ostatní dodržiavajú čo majú, a tým som systémom chránený. Je to ako „nepotrebujete zbraň, systém (ergo polícia) sa o vašu bezpečnosť postará“. Áno aj nie. Ak narazíte na nezodpovedného človeka/vagabunda, nemáte nástroj ako sa chrániť. Vdýchnete čo vykašle a pasívne čakáte na dôsledky. Ideálnym riešením by samozrejme bolo, ak by všetci mali uzatvorené respirátory. Tým pádom by bol každý chránený aj vtedy ak by prišiel do kontaktu s nezodpovednou osobou, ktorá sa nechráni a je roznášačom. Toto je ale nereálne, nakoľko dostatočný počet takých respirátorov nebude k dispozícii bez dlhodobej prípravy asi nikdy.

Toto všetko je pochopiteľné. Ale vcelku nepochopiteľné pre mňa je chystané opatrenie – zákaz predaja respirátorov verejnosti. Je to presne to isté, ako pri zákaze zbraní. Štát si strelí v bezpečnostnej otázke do vlastného kolena. Zabráni tým nezodpovedným nenosiť rúška? Nie. Alebo nepoužívať respirátory s výdychovým ventilom ktoré už majú? Nie. Jediné čo tým dosiahne je zamedzenie individuálnej ochrany pre osoby ktoré ju potrebujú a nechcú sa spoľahnúť na zodpovednosť iných. Nemôžte si kúpiť pištoľ na obranu? Potešíte zlodeja. Nemôžte kúpiť svojej starej mame s diabetom a vysokým tlakom uzatvorený respirátor? No, nepotešíte asi nikoho.

Vyjadrenie ministra zdravotnícva k zákazu TU

Nepochopenie spôsobu ani účelu ochrany

Vyjadrenia ministra zdravotníctva sú pre mňa záhadou. Buď sa snaží tento problém s ochranou dýchania trivializovať aby ho pochopili masy, alebo mu to odborníci poriadne nevysvetlili. Sme v ťažkej situácii a je zaujímavé ako sa tento národ zomkol. Ideme v tomto príkladom mnohým európskym krajinám. Dokonca sme disciplinovanejší ako Západné Turec.. Nemecko. Snáď by bolo vhodné, keby nás občanov nebrali politici za nesvojprávnych čo vedia fungovať iba na základe príkazov. Čo tak:

 • vysvetľovať občanom prečo a hlavne AKO majú fungovať jednotlivé opatrenia, to už aj automobilky pochopili že kto nechápe zmysel činnosti s veľkou pravdepodobnosťou spôsobí nevedome problém;
 • informovať a vzdelávať občanov, teda aspoň tú časť ktorá je a chce byť vzdelávaná. Prečo v ČR vedia informácie v kontexte zdieľať a naše štátne orgány nie?;
 • odporúčať namiesto zakazovania. Miesto zákazu respirátorov by bolo vhodnejšie povedať „používajte rúško alebo uzatvorený respirátor, otvorený NIE, ten chráni vás, ale nie vašu rodinu“. Skutočne si niekto myslí že zakázanie predaja ochrannej pomôcky pomôže ochrane? To sa naozaj „prezakazujeme“ k bezpečnej, zdravej a funkčnej spoločnosti?;
 • ak už niečo potrebujú zakázať, tak konkrétne respirátory s ventilom na verejné POUŽITIE, nie ich predaj. Čo lakovači? Brúsiči? Tí si majú kúpiť tiež rúška? Zákaz uzavretých respirátorov by bol už vyslovene kontraproduktívny.

Príklad ako informuje občanov o COVID-19 ČR

respirátor s výdychovým ventilom

Preto Vás prosím, ak máte respirátor kategórie FFP2/FFP3/N95 a nepotrebujete ho k práci, poskytnite ho tým ktorí sú v prevej línii. Kto to je? Tu nájdete zoznam povolaní (link MZ ČR) a samozrejme osobám ktoré sú z titulu zdravotného stavu najrizikovejšie – ľudom s chronickými ochoreniami, chorobami dýchacích ciest, onkologickým pacientom, s poruchami imunity a i. Ak máte respirátor s výdychovým ventilom, dajte si cez ventil ešte kúsok textílie. To je všetko. Netreba nič zakazovať. No a ostatným úplne stačí udržiavať si kondičku, nosiť rúško, dodržiavať opatrenia o nestýkaní sa a v prípade nakazenia to pod dohľadom vyležať.

Odporúčania HZS ČR k ochrane dýchania pre povolania TU

To čo nás chráni je sumár dodržiavania všetkých opatrení spoločne. Ak dodržíme zásady spoločnej ochrany, neberte nám možnosť tej individuálnej ktorá je nad rámec toho čo nám vie štát poskytnúť. Neberte nám možnosť správať sa zodpovedne. Zakazovanie predaja respirátorov je rovnaké ako zakazovanie zbraní. Len zoberie zodpovedným ďalšiu možnosť.

Ing. Ľudovít Miklánek – člen predstavenstva LT

 • P.S. až opadne problém s COVID-19 môžu sa pľúcne oddelenia tešiť na návštevníkov, ktorí si mesiace dýchali do nepratých rúšok či nečistených respirátorov aj napriek tomu, že im v nich už rástli huby. Ono to FB konštatovanie „ja mám FFP3 ja som bezpečný pre seba aj ostatných“ nemusí vôbec platiť…