Opatrenie Polície na úseku zbraní v súvislosti s COVID-19

Na základe požiadania Prezídia PZ SR zverejňujeme opatrenie na úseku strelných zbraní a streliva v súvislosti s núdzovým stavom. Prosíme streleckú verejnosť o podrobné preštudovanie a informovanie vlastníkov zbraní, ktorí nesledujú aktuálne dianie na webe. Ďakujeme a veríme, že túto situáciu zvládneme s kľudom a rozvahou.