Report z návštevy EP v Štrasburgu

JUDr. Boris Draškaba a Ing. Ľudovít Miklánek ako zástupcovia združenia Legis Telum v dňoch 13. až 15.2.2017 opäť navštívili Európsky parlament. Cieľom pracovnej cesty bolo stretnutie s europoslancami za SR, ktorého účelom bolo prerokovanie výhrad odbornej verejnosti voči súčasnému zneniu návrhu novely smernice, ako aj prerokovanie plánovaných pozmeňovacích návrhov, ktoré budú predložené na marcové rokovanie pléna EP.

V rámci stretnutia s poslancami, ktorého sa zúčastnili páni poslanci Sulík, Kukan, Mikolášik, Škripek, Štefanec, Záborská a zástupca Stáleho zastúpenia SR pán Baran, sme predostreli očakávané negatívne dopady aplikácie smernice na právne prostredie a občanov SR. Následne prebehlo stretnutie ohľadne obsahu pozmeňovacích návrhov, ktoré plánuje predložiť p. Sulík a poslankyňa za ČR p. Charanzová.

Pozitívne vnímame to, že väčšina poslancov za SR sa v problémoch novely smernice a jej dopadoch orientuje. Prisľúbili rovnako hľadanie širšej podpory v rámci svojich frakcií. Stretnutia boli zorganizované a zastrešené poslaneckou kanceláriou p. Sulíka. Bez jeho podpory a systematickej práce jeho tímu na pôde europarlamentu a bez aktivity Stáleho zastúpenia SR by súčasné znenie návrhu smernice bolo nepochybne podstatne horšie ako je dnes. Samozrejme, s výsledkom napriek tomu nemôžeme byť spokojní.

Je vysoko pravdepodobné, že plénum EP návrh schváli v jeho súčasnej podobe. Preto sa už teraz sústreďujeme aj na nevyhnutnú novelu zákona č. 190/2003 Z. z., ku ktorej dôjde v procese implementácie novely smernice do nášho právneho poriadku.

Ing. Ľudovít Miklánek,
člen predstavenstva LT