Prvé Trialógy

Priatelia,

legislatívny proces ohľadne novely smernice pokračuje vo vysokom tempe. Minulý týždeň sa uskutočnilo niekoľko technických a politických trialógov medzi zástupcami EP, EK a Rady na ktorých boli prezentované úvodné stanoviská dotknutých strán a identifikované najspornejšie body ako napr. otázka rekategorizácie a zákazu vybraných samonabíjacích zbraní, zákaz zásobníkov, výnimky pre športových strelcov, zmena pravidiel znehodnocovania zbraní atď. Momentálne prebieha diskusia najmä ohľadom rozdelenia jednotlivých tém na politické a odborné. Asi vás neprekvapí, že EK vníma veci primárne ako politickú agendu kým Rada zastúpená Slovenským predsedníctvom ako aj EP akcentujú technické aspekty.

Negociácie budú pokračovať aj počas najbližších dvoch týždňov a s ďalším kolom trialógov na najvyššej úrovni sa počíta koncom mesiaca. Zaujímavý je fakt, že popri trialógoch EP, EK a Rady sa aj členské štáty pravdepodobne opäť budú môcť vyjadriť k návrhu na zasadnutí radcov. Obsahovo dôležitá diskusia teda v skutočnosti začína práve teraz.

Aj keď nemôžeme prezradiť viac, určite budeme tak ako doposiaľ priebežne informovať o postupe rokovaní aspoň v hlavných bodoch. Tak Legis Telum, ako aj všetci naši partneri z Firearms United a zástupcovia priemyslu robíme maximum pre to, aby sme spoločnými silami zvrátili negatívny vývoj. Som rád, že pripomienky odbornej verejnosti sú mnohokrát akceptované a dialóg s kompetentnými pokračuje na vysokej úrovni. Ide o tému na výsosť odbornú, a preto po poslednom roku asi nikoho neprekvapí, že Európska komisia v spolupráci s niektorými členskými štátmi s veľmi reštriktívnou zbraňovou legislatívou tvrdošijne naďalej presadzuje svoje politické rozhodnutie odzbrojiť občanov EU.

Dr. Boris Draškaba
predseda predstavenstva
Legis Telum