Smernica – oficiálna komparácia návrhov EC, EP a Rady

Priatelia,

rakúsky parlament zverejnil oficiálnu komparáciu návrhu EC a pozícii Rady a IMCO ktorá už dlhšiu dobu cirkulovala medzi dotknutými orgánmi. Dokument pripravila kancelária Rady. Môžete tak sami porovnať jednotlivé východiská, ktoré budú predmetom hľadania kompromisu v procese tzv. trialógov.

Tento dokument nielen predstavuje praktickú komparáciu ale aj po prvý krát na oficiálnej úrovni zverejňuje text pozície výboru IMCO, ktorá bola schválena na jeho slušne povedané hektickom zasadnutí začiatkom leta (viď naše staršie správy).

Dokument nájdete na tomto odkaze:
https://www.parlament.gv.at/PAKT/EU/XXV/EU/11/53/EU_115303/imfname_10655125.pdf

Prvý trialóg prebehne 27.9.2016 a všetci s napätím očakávame prvé výsledky keďže dianie okolo trialógov neutícha ale naopak.

Dr. Boris Draskaba
predseda predstavenstva
Legis Telum