Prelomové hlasovanie vo výbore LIBE

Po dlhej dobe môžeme ohlásiť v rámci vojny EÚ proti legálnym držiteľom zbraní aj dobré správy. 9.5.2016 prebehlo hlasovanie parlamentného výboru Európskeho parlamentu pre Občianske slobody, spravodlivosť a vnútorné veci (LIBE). Hlasovalo o pozmeňovacích návrhoch poslancov podaných k návrhu smernice.

 

Výbor vo svojom hlasovaní podporil pozmeňovacie návrhy ktoré smerovali k odstráneniu navrhovaných reštrikcií a podporil aj mnohé z návrhov na ktorých Legis Telum priamo spolupracovalo. Výsledkom hlasovania je to, že z návrhu smernice vypadli všetky zákazy samonabíjacích zbraní a znehodnotených zbraní ako aj návrh zákazu úprav zbraní kat. A, B a C na kat. D. Takéto úpravy ostanú povolené. Upravené zbrane však budú preradené najnižšie do kat. C. Vypadli aj priamo výborom pôvodne navrhované obmedzenia kapacity zásobníkov, povinného poistenia zbrani či perly v podobe značenia všetkých komponentov streliva výrobnými číslami.

 

Správy sú to dobré, treba si však uvedomiť že ide „iba“ o rozhodnutie parlamentného výboru, ktorého stanovisko bude slúžiť ako poradné pre rozhodovanie Výboru pre vnútorný trh a ochranu spotrebiteľa (IMCO). Je však pravdepodobné, že stanovisko LIBE bude zohľadnené tak pri hlasovaní IMCO ako aj pri konečnom hlasovaní v pléne EP. Po včerajšku však s napätím očakávame druhú verziu správy hlavnej spravodajkyne p. Ford k návrhu smernice.
Každopádne včerajšie hlasovanie LIBE je pre ďalší vývoj istým spôsobom prelomové a teší nás, že spoločná snaha padla aspoň pre tento krát na úrodnú pôdu. Je to veľké malé víťazstvo a pred nami je ešte dlhá cesta s nejasným koncom.
BD, LM
Príloha:  neoficiálne pracovné konsolidovane znenie hlasovania LIBE resp. podoba v akej vybor LIBE schválil pozmeňovacie návrhy.