Bruselské novinky alebo ako sa má naša vec?

Keďže sa znova pohli ľady v oblasti smernice, dovoľujeme si vás informovať o súčasnom stave. Bruselský byrokratický aparát roztočil kolesá a každým ďalším krokom sa nám darí stále viac chápať, ako tieto mlynské kamene fungujú. Správy máme dobré aj zlé. Začnime teda tými dobrými.

 

Ako sme písali už skôr, na osobnom stretnutí so spravodajkyňou Európskeho parlamentu (EP) p. Vicky Ford sme prerokovali jej návrh správy, podľa ktorej sa o veci bude hlasovať v EP. Rovnako i na základe našich pripomienok podala k tejto správe zásadne odmietavé stanovisko aj Slovenská republika. Poslanci EP na čele s p. Sulíkom k nej po spolupráci s nami podali odmietavé pozmeňovacie návrhy. Dobrou správou tiež je, že SR oficiálne zásadne odmietla aj aktuálny postoj Rady, ktorá je pod tlakom Francúzska a Holandska a navrhuje úplné zákazy spojené s konfiškáciou.

 

Sme v tejto veci neustále v priamom kontakte so Stálym zastúpením SR pri EU a môžeme konštatovať, že oficiálni predstavitelia SR stoja na strane práv legálnych držiteľov zbraní a vidieť to na všetkých oficiálnych vyjadreniach. V tejto fáze vystupuje Slovensko skutočne jednotne. Čo sa nedá povedať o iných štátoch.

 

Žiaľ, máme aj zlé správy. V rozpore s doterajšími postojmi na úrovni EU ako aj na vnútropolitickej, Česká republika podala k aktuálnej pozícii Rady mimoriadne zarážajúce stanovisko v ktorom zrejme v snahe vyhandlovať kompromis navrhla niektoré ďalšie reštrikcie. Tak voči vlastným občanom ako ak voči nám. Okrem iných vecí, zástupcovia ČR navrhujú zákaz samonabíjacích zbraní strieľajúcich z otvoreného záveru, samonabíjacích zbraní zásobovaných z pásu a zákaz spúšťových mechanizmov, ktoré by mohli byť použité na spätnú konverziu na samočinnú zbraň. To by znamenalo koniec populárnych samopalov ako je UZI, PPŠ41, Sa 26, Sten a pod. Boj proti zákazom inými zákazmi?

 

Celkovo sa začal enormný tlak predovšetkým od Francúzska aby bol návrh smernice odsúhlasený v Rade do skončenia holandského predsedníctva. Podľa oficiálnych stanovísk SR je jasné, že počas nášho predsedania by pretlačenie tohto návrhu bolo ťažké až nemožné. Tento postup pripomínajúci praktiky podomových obchodníkov s demokraciou veľa spoločného nemá. Rovnako cítiť určitý dešpekt k štátom „východnej“ Európy a ich pohľadu na vec.

 

Stav je to neveselý ale ako hovorili naši dedovia, netreba sťahovať gate keď je brod ešte ďaleko. Aj v prípade, že návrh ktorý silou pretláča Komisia bude schválený Radou, stále je diskutabilné či a v akej podobe ho odobrí parlament. Časový horizont ťažko odhadnúť, konečnú podobu predvídať je úplne nemožné. Treba si uvedomiť že legislatívny proces EÚ je diametrálne odlišný od nášho národného. Je podstatne menej prehľadný, ovplyvniteľnejší lobingom a nemá až tak jasne definovaný koniec.

 

Celkový výsledok vo veľkej miere záleží okrem iných vecí aj na odhodlanosti postoja členských krajín, ktoré si zachovali zdravý rozum a dokážu vecne argumentovať. Dopad navrhovaných zákazov by bol v členských krajinách rôzny. Najhorší by bol v štátoch s vyššou mierou slobody, ako SR, ČR, Fínsko a pod. Dúfame, že predstavitelia tých slobodnejších krajín si uvedomia, že politickým obchodovaním ohrozujú nielen vlastných občanov, ale aj vlastníkov a držiteľov zbraní v iných krajinách EÚ.

 

V každom prípade ešte nič nie je stratené, legislatívny proces aj napriek enormnému tlaku na rýchle ukončenie s premenlivou úspešnosťou pokračuje.

 

LM, BD