Zástupcovia LT v Bruseli

V dňoch 5.-6.4.2016 sa zástupcovia nášho združenia JUDr. Boris Draškaba a Ing. Ľudovít Miklánek v rámci ochrany práv občanov SR zúčastnili pracovnej cesty do Európskeho parlamentu v Bruseli. Cieľom bolo tlmočiť nezmyselnosť pripravovaných zákazov legálnych zbraní a negatívny dopad tohto kroku na bezpečnosť. Naplánovaný program sa skladal z troch častí.

 

 

 

 

1. Stretnutie so Stálym zastúpením SR pri EÚ a poslancami EP za Slovenskú republiku. Vďaka kancelárii pána poslanca Sulíka, ktorá toto stretnutie zorganizovala sa nám naskytla možnosť predostrieť racionálny pohľad na vec našim národným zástupcom. S potešením môžeme konštatovať, že zdieľajú našu pozíciu a aktívne presadzujú oficiálne odmietavé stanovisko SR k návrhu smernice. Diskusia bola veľmi podnetná a rovnako sa ukazuje, že majú pochopenie pre logické a racionálne argumenty odmietajúce návrh smernice. Napr. TU

 

SZ pri EÚ: https://www.mzv.sk/web/szbrusel/domov

poslanci EP za SR: http://www.europskyparlament.sk/sk/zoznam_poslancov.html

 

 

 

2. Konzultácia s Vicky Ford, ktorá je hlavnou spravodajkyňou k smernici o obmedzení legálnej držby zbraní. Pôvodne plánované krátke stretnutie s p. Ford sa nakoniec predĺžilo na hodinu. Predmetom našej diskusie bol najmä odmietavé stanovisko k navrhovanému zákazu samonabíjacích zbrani ktoré vznikli úpravou, rekategorizácii v zmysle ktorej by zbrane aj po úprave ostávali zaradené v pôvodnej kategórii, povinnému označovaniu zbrani na všetkých hlavných častiach a navrhovanému zákazu prebíjania streliva pre vlastnú potrebu. Je možné očakávať, že naše pripomienky budú zohľadnené ale uvedomujeme si, že proti nám stoji silný tlak zo strany EK a niektorých veľkých členských štátov ktoré urobia všetko pre to, aby do legislatívy boli pretavene čo najprísnejšie obmedzenia.
Vicky Ford: http://www.europarl.europa.eu/meps/sk/96949/VICKY_FORD_home.html

 

 

 

3. Príspevok na „public hearing“ k téme ilegálne zbrane v EÚ. Na pozvanie pána poslanca Štefanca predniesol JUDr. Boris Draškaba príspevok so zameraním na tému „Potenciál kriminálneho zneužitia zbraní zo SR“ ktorá sa snažila predovšetkým vysvetliť rozdiel medzi legálnymi a ilegálnymi zbraňami a negatívnymi dopadmi navrhovaných zákazov. Následnej diskusie sa zúčastnil aj Fabio Marini, vedúci komisie kde súčasne represívne návrhy vznikli. Na následnej diskusii bolo vidieť, aké odlišné vnímanie reality sveta majú zástupcovia EK presadzujúci zákaz od bežných držiteľov zbraní. Oni skutočne veria tomu, že zákazom „legálnych kalašnikovov“ a „streliva ráže 7,62“ zmiznú z EÚ ilegálne zbrane a všetky útočné pušky. Čerešničkou už bolo len vyjadrenie zástupcu šéfa EUROPOL-u, že jeho pôvod zbrane pri trestnom čine nezaujíma, je mu jedno či bola legálna alebo nelegálna. Áno, toto sú argumenty proti ktorým stojíme, žiaľ je za nimi reálna politická sila.
Ivan Štefanec: http://www.europarl.europa.eu/meps/sk/124929/IVAN_STEFANEC_home.html 

 

 

 

 

Dúfame, že naša práca v Bruseli aspoň čiastočne padne na úrodnú pôdu. Niektorými informáciami a faktami zo reálneho života sme u auditória spôsobili drobné rozrušenie 🙂 . Je nám jasné, že Slovensko je len časťou európskej skladačky, aj to jednou z tých najmenších. Mnohokrát ale práve malá časť preváži výsledok celku na tú správnu stranu. Je našou povinnosťou nezostať pasívnymi. A ako to celé dopadne? To dnes nevie ani v Bruseli povedať nikto, ukáže sa to zhuba o ¾ roka.
Naša vďaka patrí predovšetkým pánom poslancom Sulíkovi a Štefancovi a pracovníkom ich kancelárií, bez ktorých proaktívnej činnosti a záujmu by sme túto možnosť nemali.
LM