Postupný návrat do normálu

Máme pre Vás dobré správy!

Nové Opatrenia na úseku dokladov a evidencií v súvislosti s mimoriadnou situáciou zo dňa 24.4.2020 s účinnosťou od 27.4.2020 nahrádzajú Opatrenia na úseku strelných zbraní a streliva zo dňa 14.4.2020. Dokument nájdete na odkaze nižšie.

Náš článok z 20.4.2020 (odkaz TU) teda do istej miery stráca na aktuálnosti.

Nové pravidlá ustanovené novelou zákona o strelných zbraniach a strelive, ktorá do zákona pridala nový §72h (napr. spočívanie lehôt) samozrejme ostávajú aj naďalej v platnosti. Uvoľňujú sa však obmedzenia zavedené vykonávacími opatreniami.

Čo sa mení?

Od 27.4.2020:

1. Oddelenia dokladov na úseku zbraní a streliva budú otvorené v skrátených stránkových hodinách v tomto rozsahu:
Pondelok od 08:00 do 14:00 hod.
Utorok od 08:00 do 14:00 hod.
Streda od 10:00 do 16:00 hod.
Štvrtok od 08:00 do 14:00 hod. nestránkový deň pre úsek zbraní a streliva
Piatok od 08:00 do 14:00 hod.

2. Žiadosti o vydanie zbrojného preukazu, nového zbrojného preukazu a zbrojnej licencie sa aj naďalej neprijímajú.

3. Skúšky odbornej spôsobilosti držať alebo nosiť zbraň alebo strelivo sa aj naďalej nevykonávajú.

4. Žiadosti o vydanie nákupného povolenia a ohlasovanie nadobudnutia a prevodov zbraní príslušných kategórií sa už prijímajú a vybavujú ako pred zavedením núdzových opatrení. Rovnako sa tiež vybavujú všetky ostatné veci, ktoré nie sú uvedené v bodoch 2 a 3.

JUDr. Boris Draškaba

Odkaz:
https://www.pdfhost.net/index.php?Action=DownloadFile&id=46e0b9039d9c93af43ec61babdb97410