Platnosť dokladov

Kto ešte nezažil situáciu, keď kvôli neplatnej STK dostal pokutu, pri prepise zbrane zistil, že má neplatnú tlakovú skúšku, či kvôli neplatnému občianskemu preukazu  nemohol vykonať nejaký úkon na úrade, nech hodí kameňom.

Tých situácii je veľa a niet sa čomu čudovať. Pomaly prichádza doba, keď na vlastnenie preukazu bude potrebné vlastniť preukaz 🙂
Je prakticky nemožné sledovať platnosť všetkých tých kartičiek a potvrdení tak, aby vám niečo „neušlo“ – najmä pri bežných komplikáciách dennodenného života. Preto sme pre strelcov, nestrelcov a vlastne všetkých, ktorí majú záujem pripravili jednoduchú aplikáciu. Dúfame, že pomôže pripomenúť koniec platnosti jednotlivých dokladov včas , aby ich bolo možné predĺžiť ešte pred ich koncom.

 

Aplikácia by mala pomôcť pripomenúť koniec platnosti jednotlivých dokladov včas tak, aby ste ich mohli predĺžiť ešte pred jej koncom. Čo v nej nájdete:
– predvolené základné typy dokladov s možnosťou pridať si ľubovoľný podľa potreby
– možnosť voľby doby upozornenia vopred
– úradné hodiny a adresy jednotlivých oddelení OR PZ kde príslušné doklady vybavíte

 

Samotná aplikácia je zdarma dostupná pre Android tu:

https://play.google.com/store/apps/details?id=com.infotech.legis.telum&hl=sk 

 

Pre Iphone je dostupná tu:

https://itunes.apple.com/qa/app/doklady/id682338500?mt=8
Použitie neplatného dokladu znamená často len nepríjemnú situáciu. Môže však znamenať aj pokutu za priestupok, v najhoršom prípade aj stratu zbrojného preukazu. Dúfame, že aj týmto vám pomôžeme predchádzať nepríjemnostiam.

Prípadné pripomienky a podklady nám môžete posielať na info@legistelum.sk