Kurzy prvej pomoci

Legis Telum – Združenie vlastníkov strelných zbraní v spolupráci s najväčšou nadnárodnou spoločnosťou v poskytovaní prednemocničnej neodkladnej zdravotnej starostlivosti na Slovensku Falck, a jej dcérskou spoločnosťou Falck Academy, ponúkajú pre členov združenia Legis Telum, ale aj pre širokú streleckú i nestreleckú verejnosť, kurzy prvej pomoci. Cieľom kurzu nie je absolventov viesť len ku ošetreniu poranení spôsobených palnou zbraňou, ale práve naopak, prvú pomoc zjednodušiť a zefektívniť tak, aby bol absolvent schopný poskytnúť základnú prvú pomoc pri akejkoľvek životnej situácii.

Kde a kedy:

– Aktuálne miesto, dátum a čas konania bude zverejnené vopred

– Ako sa prihlásiť, cena prednášky: 22,- € pre členov Legis Telum a 30,- € pre verejnosť. Bude vyberaný na mieste výhradne za účelom úhrady nákladov spojených s prednáškou.

Na prednášku je potrebné sa z dôvodu obmedzenej kapacity priestorov ZÁVAZNE prihlásiť. Prihlasovanie vykonajte elektronicky cez registračný formulár. Ak ste členom Legis Telum, uveďte prosím aj číslo členského preukazu. Informácie na tuba@legistelum.sk, 0949 274 792

Reg. formulár: https://docs.google.com/forms/d/1SEjt33UVCtAw4RWWqm2B6oJx_e-DT85kgEHTXipYZRM/viewform

Obsah kurzu:

Kurz sa skladá z dvoch základných častí. Prvou časťou kurzu je samoštúdium, počas ktorého absolvent musí cez internet na stránkach Falck Academy úspešne absolvovať testy. Druhá, praktická časť, pozostáva z praktického výcviku na cvičných figurínach a na členoch kurzu navzájom.

Absolvent kurzu dostane potvrdenie o absolvovaní akreditovaného kurzu prvej pomoci z Falck Academy, ktoré sa dá použiť napríklad na účely autoškoly alebo do zamestnia.

 

Ako sa na kurz prvej pomoci prihlásiť?

Z dôvodu zabezpečenia nevyhnutnej kvality výučby, je na jedného inštruktora maximálne 10 účastníkov. V prípade väčšieho záujmu sa kurz rozdelí na viac kurzov alebo sa zabezpečí viac inštruktorov. Každý záujemca dostane podrobné inštrukcie o elektronickom teste na stránkach Falck Academy, ako aj o spôsoboch platby a ostatné dôležité informácie e-mailom alebo telefonicky. Podľa záujmu je možné kurz zorganizovať všade na Slovensku.