Návrh novely zákona

V súčasnej dobe sa združenie Legis Telum intenzívne zaoberá návrhom novely zákona 190/2003 Z. z. o zbraniach a strelive. Budeme veľmi radi, ak sa rozhodnete podporiť našu eventuálnu formálnu hromadnú pripomienku k návrhu novely zákona. V priebehu najbližších dní budeme informovať o ďalšom postupe v medzirezortnom pripomienkovom konaní. Viac informácii o chystaných zmenách prinášame v priložených dokumentoch.

 

Návrh novely
Dôvodová správa všeobecná časť
Dôvodová správa osobitná časť