Olovo a implementácia smernice – V/2020

Priatelia, Legis Telum ani v čase koronakrízy rozhodne nezaháľalo. O opatreniach vyvolaných núdzovým stavom sme priebežne informovali ale deje sa toho viac. Spolu s našimi partnermi a podporovateľmi, ktorí za Slovenskú republiku pôsobia v euroorgánoch v Bruseli, pokračujeme v aktivitách ohľadne plánovaného plošného zákazu streliva s obsahom olova a dostavujú sa prvé zaujímavé výsledky. Všetko nasvedčuje tomu, že ani na pôde samotnej Európskej komisie, veľmi diplomaticky a zaobalene povedané, nepanuje v tejto otázke úplná harmónia.

Veci nenechávame na náhodu ani na domácej pôde. Agendu regulácie olova u nás zastrešuje Centrum pre chemické látky a prípravky, pričom v tejto veci tiež zastupuje Slovensko na pôde dotknutých euroorgánov. Centrum spadá do priamej pôsobnosti Ministerstva hospodárstva. Na centrum sme sa obrátili už v lete minulého roku, vec však naberá novú dynamiku. Ministrom hospodárstva je pán Sulík. Iste si spomínate, že nám ako europoslanec veľmi pomohol pri presadzovaní zmien pôvodného návrhu zbraňovej eurosmernice v EP. V spolupráci s jeho tímom pokračujeme aj naďalej a môžem prezradiť, že pán Sulík nezabudol na sľub, ktorý dal streleckej verejnosti pred voľbami

https://sulik.sk/europska-komisia-si-z-nas-asi-striela/?doing_wp_cron=1590745001.6885769367218017578125

Keď sme už pri nešťastnej zbraňovej eurosmernici… podľa informácií, ktoré máme od najpovolanejších, by v najbližších dvoch – troch mesiacoch mal byť na schválenie do vlády a následne do parlamentu predložený návrh rozsiahlej novely zákona o strelných zbraniach a strelive, ktorou sa smernica prevezme do nášho právneho poriadku. Slovenská republika s prevzatím smernice mešká pomerne dlhú dobu a za každý deň omeškania sme ako členský štát odmenení nemalou peňažnou pokutou.

Rozporové konanie k návrhu novely zatiaľ nebolo zo strany MVSR formálne ukončené, podstatná časť návrhu však bola spracovaná už na jeseň minulého roka. Veríme, že do parlamentu pôjde návrh, ktorý bude obsahovať pozitívne zmeny vyrokované v rozporovom konaní minulý rok. Doba je ale neistá a môže nastať ďalší odklad.

Pri tejto príležitosti by som aspoň takto veľmi rád úprimne poďakoval všetkým, ktorí nám a celej streleckej verejnosti veľmi pomáhajú v EU aj doma a z rôznych dôvodov nechcú alebo nemôžu byť menovaní. Ďakujeme!

JUDr. Boris Draškaba