Minister hospodárstva odmieta zákaz olova

Minister hospodárstva Richard Sulík nesúhlasí s pripravovaným všeobecným zákazom použitia olova v strelive, ku ktorému smeruje Európska komisia (EK). Šéf rezortu hospodárstva preto adresoval list komisárovi EK pre vnútorný trh Thierrymu Bretonovi, ako aj Stálemu zastúpeniu SR pri EÚ v Bruseli. Hoci by sa zvažovaný zákaz nemal týkať vojenského a policajného použitia, podľa ministra by malo jeho prijatie zásadné dopady nielen na výrobcov streliva, ale aj na legitímne záujmy civilných držiteľov zbraní. „Jediný výsledok, ktorý nebudem považovať za zlyhanie štátnych orgánov SR, je zabránenie prijatiu tejto regulácie. Preto považujem za potrebné aktívne a iniciatívne komunikovať pozíciu Slovenska nielen voči EK, ale aj voči iným členským štátom, najmä prostredníctvom Stáleho zastúpenia v Bruseli,“ zdôraznil Richard Sulík. 

Minister hospodárstva upozorňuje na štúdiu Európskej chemickej agentúry (ECHA), na základe ktorej bude EK posudzovať návrh na všeobecný zákaz streliva s obsahom olova. R. Sulík pritom poukazuje aj na nedávno prijatý zákaz použitia a držby brokového streliva s obsahom olova v mokradiach a v ochrannom pásme v ich okolí. Hoci Slovensko tento návrh nepodporilo, napokon bolo prehlasované. „To opatrenie bolo formulované natoľko iracionálnym spôsobom, že je iba ťažko vykonateľné a v zásade ho považujem za šikanózne. Nielen, že tento zákaz spočíva na jednostranných a pochybných odborných argumentoch, ale pri jeho opodstatňovaní boli úplne opomenuté záujmy celých skupín odbornej verejnosti. V prípade, že by tento zákaz mal byť rozšírený na celú civilnú držbu takéhoto streliva, hospodárske a politické dopady takéhoto kroku môžu byť značne škodlivé,“ vysvetlil minister.

Tlačový odbor MH SR – odkaz TU

Sme radi, že dlhodobá argumentačná a vecne podložená spolupráca s Legis Telum nesie svoje ovocie. Dúfame, že sa podobne pridajú aj ostatné členské krajiny a vyhrá zdravý rozum. Rovnako si vážime prístup ministra ktorý i keď nie je “od zbraní”, bráni práva občanov z princípu.

Keďže “olovo” je v gescii MH SR ktoré vysiela svojho člena do komisie ECHA hlasovať, je táto informácia a postoj pána ministra zásadným príspevkom Slovenska do tábora odporcov chystaných nezmyselných zákazov.
LM