ECHA odkrýva zákaz olova

Priatelia, ako sme Vás pred nedávnom informovali, Európska chemická agentúra ECHA dnes zverejnila tlačovú správu k navrhovanému plošnému zákazu streliva s obsahom olova, ktorý ECHA pripravuje na pokyn Európskej komisie. Samotný legislatívny návrh v paragrafovom znení stále nie je známy, ECHA však spolu s tlačovou správou zverejnila dva rozsiahle materiály (spolu takmer 1000 strán textu) z ktorých vyplývajú viaceré alternatívy zákazu streliva s obsahom olova. Navrhovaný zákaz teda naberá konkrétnejšie kontúry. Akým smerom sa to teda celé uberá?

Vo vzťahu k strelám s obsahom olova ECHA navrhuje:

1. Zákaz uvádzania na civilný trh (tj. zákaz predaja) a zákaz použitia hromadných olovených brokových striel. Celoplošne, a to s prechodným obdobím 5 rokov. ECHA ponecháva na zváženie, že tento zákaz by sa nemusel vzťahovať na použitie olovených brokov na športové účely, a to iba výnimočne a za prísnych podmienok ak je minimalizované rozptyľovanie do životného prostredia.

2. Zákaz použitia striel s obsahom olova iných ako hromadné brokové strely. Celoplošne, a to s prechodným obdobím 5 rokov pre malokalibrovky a 18 mesiacov pre všetko ostatné. Zákaz by sa nemal vzťahovať na použitie takýchto striel s obsahom olova ak ich rozptyľovanie do životného prostredia je obmedzené, napr. ak sú strelnice vybavené lapačmi striel. Pozor, na str. 442 priloženej správy ale ECHA tieto podmienky ďalej rozvíja napr. uložením povinnosti pravidelnej recyklácie striel aspoň raz ročne. Netešme sa predčasne, diabol číha v zákutiach, ono sa to predraží…

ECHA sa zaoberá zákazom iba pre civilné použitie, tj. nie pre armádu, políciu, ozbrojené zbory, SBS atď. Rovnako sa ECHA nezaoberá použitím na vnútorných strelniciach.

Upozorňujem, že ide o predbežný návrh pričom Európska komisia ním nie je viazaná. Môže ho sprísniť alebo odporučenia ECHA (nehovoriac o zdravom rozume) úplne ignorovať tak, ako to spravila pri zákaze olova v mokradiach.

JUDr. Boris Draškaba

Tlačová správa ECHA, Samotná sprava o zákaze, Príloha správy