Implementačná novela v ďalšej fáze

Na základe materiálov zaslaných Ministerstvom vnútra SR analyzujeme výsledky rozporového konania k novele zákona č. 190/2003 o zbraniach a strelive. Tvoríme podklady pre ďalšiu komunikáciu v legislatívnom procese, ktorý sa znova rozhýbal. Naším cieľom je, aby nikto o nič neprišiel, práva zostali zachované a EÚ požadovaná byrokracia priniesla aj nové možnosti streleckej verejnosti. Základom je princíp, že ak už raz štát uzná konkrétneho občana za bezúhonného a spoľahlivého, jeho následné formálne obmedzovanie je nezmyselné až kontraproduktívne. Držme si palce, 6 ročná smernicová anabáza sa pomaly dostáva do konečnej fázy. Teraz je každé písmeno a každá čiarka vo vete dôležitá.Akonáhle príde návrh novely do NR SR zverejníme podrobnú analýzu toho, čo nás s najväčšou pravdepodobnosťou čaká.

Za účelom prerokovania ďalšieho postupu sme sa 9.3.2021 na pôde NR SR stretli s predsedom Výboru NR SR pre obranu a bezpečnosť pánom Jurajom Krúpom.
https://www.nrsr.sk/web/Default.aspx?sid=udalosti/udalost&MasterID=55577

Prerokovali sme chystanú novelu zákona 190/2003 o strelných zbraniach a strelive i ostatné legislatívne návrhy prichádzajúce z EÚ, ktoré reštrikciami ohrozujú streleckú komunitu. Ďakujeme pánovi predsedovi za jeho iniciatívu a sme radi že sme našli spoločný uhol pohľadu na túto problematiku. Veríme, že aj vďaka prístupu NR SR sa podarí riešiť transpozíciu práva EU čo najvhodnejšie.

Ing. Ľudovít Miklánek, predseda predstavenstva LT