KONČIACI TRIALÓG

Priatelia,

určite s napätím sledujete aktuálny priebeh končiacich trialógov. S vývojom sotva môžeme byť spokojní, hoci pôvodne plány EK na plošný zákaz a konfiskáciu sa zrejme nenaplnia. Aj po prijatí prepracovaného textu však stratíme veľmi veľa.

Pod našim textom zdieľame aktuálne prehľadne spracované informácie ohľadne smernice z poslaneckej kancelárie p. Sulíka. K slovám pani kolegyne nižšie doplním, že podľa textu ktorý je tesne pred schválením, budeme mať okrem zákazu prevažnej vačšiny nateraz legálne držaných expanzov aj problémy s držbou zbraní, ktoré sú opatrené sklopnou či teleskopickou pažbou a dajú sa ňou skrátiť na menej ako 60cm. Tieto zbrane spolu s expanzmi, ktoré vznikli úpravou zbraní vojenských a samočinných boli zatiaľ zámerne vynechané z výnimiek ako aj tzv. grandfatheringovej doložky.

Bude tiež byrokraticky veľmi sťažený prístup k výnimkám pre športových strelcov na nadobúdanie a držbu samonabíjacích zbraní a zásobníkov s kapacitou vyššou ako 10 nábojov pri dlhých a 20 nábojov pri krátkych zbraniach. Dôjde ku skráteniu platnosti ZP na 5 rokov. Zásobníky bude možné kupovať už iba na preukaz zbrane v podobnom režime ako sa teraz kupuje strelivo, pričom zásobníky s vyššou ako limitnou kapacitou budú môcť nadobúdať iba športoví strelci s osobitným povolením. Nateraz nie je zrejme, ako sa zákonodarci vyporiadajú s navrhovaným zákazom zbraní z rodiny AK a AR15, tj. či naozaj ostane len pri vyslovení potreby ich zákazu v preambule smernice alebo bude interpretácia širšia a prísnejšia.

Veľmi sa nám nepáči, že hlavná spravodajkyňa smernice p. V. Ford svojím listom adresovaným jednotlivým europoslancom prezentuje (skoro)dosiahnutý kompromis ako úžasnú vec. Opak je pravdou! Ako obvykle, diabol sa skrýva v detailoch. Preto budeme my sami ako aj spolu s našimi blízkymi partnermi z Firearms United naďalej apelovať na europoslancov, aby sa tento text ešte pokúsili revidovať začiatkom roku 2017 pri hlasovaní vo výbore IMCO a v pléne EP. Stále platí, že text bol pripravený bez akejkoľvek dopadovej štúdie a bude mať nepochybne veľmi negatívne plošné aj individuálne dopady. Aj legislátorom je uź jasné, že pôvodne falošné deklarovaná zámienka pre tvrdú reguláciu, tj. boj proti terorizmu, neobstojí a odkaz na boj s terorizmom by podľa posledných správ mal byť z textu vypustený.
Pokiaľ bude tento text odsúhlasený a v procese jeho implementácie do nášho národného právneho poriadku sa nenájde vôla a cesta ochrániť naše občianske práva, hrozia nám nútené spätné úpravy a strata majetku, kriminalizácia, drastické obmedzenia športovej činnosti, zhorśenie obranyschopnosti, zásadné zhoršenie bezpečnostnej situácie a nárast byrokracie. Dopady na ekonomickú sféru sa momentálne nedajú odhadnúť, strata našich obćianskych práv je a bude nevyčísliteľná…

Dr. Boris Draskaba
predseda predstavenstva
Legis Telum

***

List z kancelárie p. Sulíka:

Vážené dámy a páni,
v mene p. poslanca Európskeho parlamentu Richarda Sulíka si Vám dovoľujem poskytnúť nasledujúce informácie týkajúce sa návrhu na revíziu smernice o strelných zbraniach.

Ako určite viete, dňa 05.12.2016 sa uskutočnilo posledné kolo rokovaní trialógov (rokovania na úrovni zástupcov Európskeho parlamentu, Rady a Komisie), kde sa však napriek veľkému tlaku zo strany Komisie, nepodarilo dosiahnuť ani po 7 hodinách rokovaní dohodu. Týždeň pred ním p. Sulík absolvoval niekoľko súvisiacich stretnutí s cieľom neuzavrieť rokovania v trialógoch v prospech pozície Rady, či Komisie. Komisia následne akceptovala nový návrh Európskeho parlamentu, ktorý bol modifikovaný Radou. Dnes, resp. zajtra by mal byť uverejnený konsolidovaný text návrhu na stránke Rady.

Budúci týždeň v utorok by mal zasadať Coreper a dohodnúť text, ktorý následne zašle Európskemu parlamentu na odsúhlasenie. Pred hlasovaním v pléne Európskeho parlamentu bude o tejto podobe návrhu hlasovať opätovne výbor IMCO.

Podľa našich informácií, návrh, s ktorým v súčasnosti Rada pracuje by mal v recitály explicitne hovoriť o zákaze ľahko prevoditeľných samonabíjacich zbraní na samočinné zbrane z rodiny/druhu kalashnikov a AR-15 (niekde M-16). Nakoľko však nepoznáme detailne text, nevieme sa vyjadriť k celému jeho obsahu.

Aj keď je kompromis v mnohých bodoch lepší ako pôvodný návrh Komisie, výhrady týkajúce sa slovenských držiteľov zbraní sú pre nás stále aktuálne. Výnimky ani grandfathering (výnimka pre zbrane, ktoré sú v súčasnosti v obehu) nekryjú expanzné zbrane konvertované z pôvodnej kategórie A. Bude potrebné, aby sa s tým Slovenská republika vysporiadala kreatívne pri implementácii, čo však môže ohroziť práve spomenutý nový recitál ohľadne AK a AR. Po dosiahnutí dohody na budúco-utorkovom COREPER-i a po tom, ako príde návrh do EP budeme samozrejme pracovať s návrhom ďalej.

Samozrejme naďalej pracujeme na čo najlepšej konečnej podobe textu pre našich držiteľov strelných zbraní a priebežne vás budeme informovať o ďalších relevantných skutočnostiach.

S pozdravom,

Emília VAVREKOVÁ
European Conservatives and Reformist Group

konciacitrialog