TRIALÓGY SKONČENÉ 20.12.2016

Podľa potvrdených informácii dnes zbor stálych zástupcov Coreper schválil definitívnu podobu kompromisu, ktorý medzi sebou uzavreli EC, EP a Rada. Napriek pôvodným očakávaniam sa teda pod silným tlakom EC a veľkých členských štátov rokovania o výslednej kompromisnej podobe návrhu smernice ukončili ešte v roku 2016.

O výsledku trialógu bude rokovať a hlasovať parlamentný výbor IMCO koncom januára 2017 a plénum Európskeho parlamentu v priebehu marca 2017. Vec teda ešte neskončila. Naopak, aj po konečnom prijatí Európskym parlamentom na jar budúceho roku očakávame rad problémov pri implementácii a (nejednu) súdnu dohru.

Výsledný dokument v stave pred rokovaním Coreperu máme k dispozícii ale k jeho obsahu sa budeme vyjadrovať až keď bude verejne publikovaná jeho definitívna podoba nakoľko je možné, že ešte došlo k jeho úpravám.

Čaká nás teda ďalší zápas vo výbore a v pléne EP…

BD

PS: Tlačová správa EC tu http://europa.eu/rapid/press-release_IP-16-4464_en.htm

z textu: “At the same time, the Commission regrets that some parts of the original proposal were not supported by the Parliament and the Council. The Commission had proposed a greater level of ambition with a complete ban of the most dangerous semi-automatic firearms, including all semi-automatic firearms of the AK47 or AR15 families and a ban of assault weapons for private collectors. The Commission also regrets that the magazine size was not limited to 10 rounds for all semi-automatic firearms.

Vieme teda, s čím komisia príde o 5 rokov. Ak ešte nejaká bude…