Grand Power ide do Košíc

Prezentáciu produkcie spoločnosti Grand Power pre vás Legis Telum tentoraz organizuje na 14. apríla 2011 v Košiciach o 17.00 do hotela Centrum Dom techniky ZSVTS, Južná Trieda 2/A. Následne na 19.00 je presun na strelnicu, na vyskúšanie si vybraných modelov.
Vstup na podujatie je 2 € a na strelnicu 5 € (Ceny vstupu na strelnicu v KE nás skutočne zaskočili, takže i keď to nie je zvykom, Legis Telum pre vás uhradí základný poplatok 45 €. Vstupné za osobu však bude platiť každý zvlášť).
Ak máte záujem, prihláste sa na email: turecek@legistelum.sk Vstup je na meno. Ak máte záujem, prineste si svoje zbrane značky GP, samozrejme vybité! Kontrola všetkých zbraní bude pri vstupe na prezentáciu.
Podobná akcia s veľkým úspechom prebehla v Bratislave. Viac sa dočítate na Grand Power bol v Bratislave.

 

http://maps.google.com/maps?f=d&source=s_d&saddr=N%C3%A1mestie+oslobodite%C4%BEov+%C4%8D.+20,+040+01+Ko%C5%A1ice&daddr=Ju%C5%BEn%C3%A1+Trieda+2/A,+Ko%C5%A1ice&hl=sk&geocode=Ffxf5wIdpW5EASkX_OWOcOA-RzHUFxoYz7HesA;FaRV5wIdx2xEASnR_io8ceA-RzEEc_mvXJ25Rg&mra=ls&dirflg=w&sll=48.722905,21.260945&ssp