2% z Vašich daní na spoločnú vec

Vážení členovia, podporovatelia a sympatizanti.
Chceli by sme Vám touto cestou v prvom rade poďakovať za priazeň a pomoc v roku 2012. Tak ako každá organizácia, aj naše občianske združenie LegisTelum potrebuje pre svoje fungovanie finančné zdroje. Keďže výška členského pokrýva približne náklady spojené s administráciou členskej základne a poštovným, boli a sú pre nás Vami darované 2% veľmi dôležité. Znamenajú totiž výrazný príjem slúžiaci k rozvoju v oblasti, ktorej sa naše združenie venuje.

 

Rovnako aj tento rok by sme Vás chceli poprosiť o poukázanie 2% daní v prospech združenie Legis Telum. Tak ako po minulé roky Vám môžeme sľúbiť, že tieto peniaze nespotrebujeme na vlastný chod. Našim cieľom je vrátiť ich späť občanom. Vrátiť o.i. formou streleckých akcií, dotovaných tlačovín ako napríklad cvičné terče, alebo kvalitnými prednáškami za skutočne symbolickú výšku vstupného. Pripravujeme tiež vydanie viacerých brožúr – manuálov, ktoré by mali pomôcť strelcom nielen pri bezpečnej manipulácii a uskladnení zbraní. V pláne je i viacero aktivít, ktoré by mali rozvíjať zbraňovú kultúru v SR, propagáciu a spoluprácu s organizáciami podobného razenia.
Ako poukázať 2% daní je možné dozvedieť sa TU – http://rozhodni.sk/poukazatel/
Predvyplnené tlačivo LT si môžete stiahnuť TU – http://www.legistelum.sk…/Vyhlasenie_2013.pdf
Ďakujeme. Predstavenstvo Legis Telum – združenia vlastníkov strelných zbraní

 

 

Pre úplnosť si dovoľujeme uviesť zoznam prijatých poukázaných 2% v priebehu minulého roku. Všetky prevody boli vykonané z účtu štátnej pokladnice 500662-8028755292/8180, VS:2022968728, KS:0000001146, DBinf: PÚ-PPD. (žiadne iné identifikačné údaje k platbám Daňový úrad neposkytuje)

11.06.2012 50.94€ FO-VÚ,D
12.06.2012 96.81€ FO-VÚ,D
18.06.2012 80.57€ FO-VÚ,D
19.06.2012 13.35€ FO-VÚ,D
22.06.2012 20.32€ FO-VÚ,D
22.06.2012 35.77€ PO-VÚ,D
25.06.2012 3.63€ FO-VÚ,D
25.06.2012 94.75€ FO-VÚ,D
25.06.2012 94.75€ FO-VÚ,D
25.06.2012 2,112.48€ PO-VÚ,D
26.06.2012 1,694.12€ PO-VÚ,D
27.06.2012 17.04€ FO-VÚ,D
27.06.2012 228.16€ FO-VÚ,D
28.06.2012 129.13€ FO-VÚ,D
02.07.2012 123.32€ FO-VÚ,D
10.07.2012 18.50€ FO-VÚ,D
16.07.2012 91.89€ FO-VÚ,D
19.07.2012 131.92€ FO-VÚ,D
19.07.2012 189.52€ FO-VÚ,D
25.07.2012 42.38€ FO-VÚ,D
25.07.2012 74.50€ FO-VÚ,D
26.07.2012 35.67€ FO-VÚ,D
26.07.2012 47.84€ FO-VÚ,D
26.07.2012 56.55€ FO-VÚ,D
26.07.2012 313.02€ FO-VÚ,D
31.07.2012 72.78€ FO-VÚ,D
01.08.2012 39.96€ FO-VÚ,D