Valné zhromaždenie LEXu 2013

V Prahe sa konalo 9. novembra valné zhromaždenie našej partnerskej organizácie LEX. Pri tejto príležitosti sa uskutočnilo vystúpenie pozvaných zahraničných hostí. Zaujímavé informácie predniesla Maria Butina, predsedníčka ruskej organizácie Право на оружие (Právo na zbraň). Ide o organizáciu adekvátnu Legis Telum a LEX.

 

Veľkú odozvu malo vystúpenie predsedu predstavenstva Legis Telum, Ing. Ľudovíta Miklánka, rovnako ako aj Mgr. Mileny Bačkovskej, vedúcej oddelenia zbraní MVČR. Všetci diskutujúci sa vo svojich príspevkoch dotkli problematiky nových nebezpečných trendov v EÚ, ktoré spustilo vystúpenie komisárky pre vnútorné veci, Cecilie Malmströmovej. Okrem iného bolo predmetom pražského stretnutia aj koordinovanie postupu voči snahám Bruselu a plánovanie stratégie rozvoja európskej spolupráce. Práve návšteva Márie Butina, bola významným momentom a otvorila nové možnosti vzájomnej podpory na medzinárodnej úrovni.