Strelné poranenia z pohľadu súdnolekárskej praxe
UPDATE: Prednáška sa uskutoční 26.10 o 14:00 v priestoroch Prírodovedeckej fakulty UK v Bratislave, Karlovej Vsi, Pavilón CH1, miestnosť CH1-1 (budova zaznačená ako bod B na mape)
Keďže sa podarilo rezervovať miestnosť s väčšou kapacitou, oznamujeme všetkým záujemcom bez ohľadu na členstvo, že až do naplnenia miestnosti sa môžu registrovať na uvedenú e-mailovú adresu.
Vážení členovia,
Legis Telum o.z. pre vás tento raz pripravilo unikátnu prednášku s renomovanými odborníkmi z oboru s prozaickým názvom Strelné poranenia z pohľadu súdnolekárskej praxe.

 

 

Prednášať budú doc. MUDr. JUDr. Peter Kováč PhD. et PhD. zo znaleckej spoločnosti forensic.sk a MUDr. Lívia Hlavačková. Vzhľadom na jedinečný charakter podujatia a limitovanú kapacitu priestorov je akcia určená predovšetkým členom Legis Telum, ale pokúsime sa vyhovieť aj verejnosti.

 

Prednáška sa uskutoční v dátume 26.10.2013 (sobota) v poobednajších hodinách v Bratislave. Vstupné je 3€ pre člena a 5€ pre nečlenov, v prípade, že bude voľné miesto. Pri prihlasovaní uvádzajte meno a priezvisko, členovia aj čislo preukazu. Prosíme vás, aby ste sa prihlasovali e-mailom na adresu prednaska@legistelum.sk najneskôr do 22.10.2013. Taktiež, ak ste sa prihlásili a viete, že nebudete môcť prísť, prosíme, ohláste svoju neúčasť dostatočne vopred a dajte šancu zúčastniť sa inému členovi. Miesto a presný čas budú zverejnené.

 

Tešíme sa na stretnutie s vami.
Lukáš Valášek
Pre prístup autom je vstup do areálu z ulice Staré Grunty (bod A na mape).
Pri použití MHD je to zastávka “Botanická záhrada” a odtiaľ nadchodom ponad cestu do areálu univerzity. Električky číslo 4,5,6,9 a autobusy 28,29,32 z Hlavnej stanice.

MAPA

Prosíme účastníkov, aby si so sebou na platenie priniesli drobnejšie mince.