Upozornenie na prebiehajúce kontroly expanzov

Na základe informácie z PPZ si dovoľujeme upozorniť vlastníkov evidovaných expanzných zbraní ktoré vznikli úpravou zbraní kategórie A, B alebo C, že od toto pondelka (8.8.2016) prebieha fyzická kontrola expanzov. Príslušníci Polície vás môžu kontaktovať s požiadavkou na predloženie zbrane na príslušnom okresnom oddelení, prípadne s vašim súhlasom po dohode prísť ju vykonať k vám domov.

Cieľom kontroly je preverenie spôsobu značenia predmetných zbraní a následné spracovanie štatistických podkladov. Chápeme, že z pohľadu majiteľov môže byť táto činnosť vnímaná ako zbytočná záťaž. Prosíme vás preto o trpezlivosť a ústretovosť k príslušníkom ktorí budú túto činnosť vykonávať.