Slovenské expanzy revival

Hladinu médií rozvírila správa, že zbraňou zneužitou psychopatom v Mníchove bol Glock 17, ktorý zrejme prešiel oficiálnou úpravou na expanznú zbraň v roku 2014 v Slovenskej republike. Zbraň vraj bola v Nemecku spätne prerobená do stavu, aby bola schopná strieľať bežným strelivom. Samozrejme hneď sa vynorilo množstvo zaručených správ ako, citujem “Slovensko vyzbrojuje teroristov” prípadne “kvůli slovenským expanzům zase zakážou kopu zbraní” a pod. Dovoľte mi k týmto scestným veciam krátku reakciu nakoľko mám pocit, že k problému sa často vyjadrujú ľudia, ktorí sa v ňom neorientujú prípadne pre stromy nevidia les. Vychádzajú z nasledujúcej logiky:

 

 

Za násilie môžu zbrane

Žijeme v dobe obviňovania. Skoro každý obviňuje za svoje zlyhania niekoho iného. Ideálne takého, čo najviac trčí. Nie že by vyšší vzrast (vyššia miera občianskej slobody) bol chyba, ale proste to lepšie vidieť. Tak je to v súčasnej Európe aj so zbraňami. Badáme stále častejšie útoky na civilné ciele rôznymi psychopatmi. Áno, bez ohľadu na to či ide o skrat dlhodobo šikanovaného alebo vyšinutého náboženského fanatika, je to vždy prípad pre psychiatra. Títo ľudia si volia rôzne prostriedky na svoje činy. Či už je to palná zbraň, chladiarenské auto, mačeta, trhavina alebo nôž, vždy to má jediný spoločný menovateľ. Tým je chorá myseľ. To je príčina (a jej vznik na úplne inú debatu). Príčinou nie je zvolený prostriedok, násilníka z človeka nerobí zbraň.

 

Druhým markantom týchto činov je, že sa so železnou pravidelnosťou dejú v krajinách, kde je už dnes veľmi striktne zakázané vlastnenie podobných zbraní. Sú teda zbrane a ich legálna dostupnosť príčinou a je tu priama úmera? Zjavne nie. Ak sa niekto snaží tvrdiť opak, treba za tým hľadať zakrývanie zlyhania. Možná nevedomosť. Alebo len strach priznať, že dôsledkom problému nezvládania pnutí v rámci interakcií nekompatibilných kultúr a stále väčšie ekonomické problémy niektorých vrstiev obyvateľstva spôsobujú že sa zdvihla vlna podobných útokov.

Zákazy pomôžu

Minister vnútra spolkovej krajiny Bavorsko po incidente uviedol, že je potrebné sprísniť nadobúdanie legálnych zbraní. Po útoku nelegálne nadobudnutou a nelegálne prerobenou zbraňou? To určite pomôže, zakázať zakázané. Možná by pre vstup do politiky mali záujemci absolvovať psychotest s určením minimálnej hranice IQ. Na zbrojný preukaz je to povinné. Ale OK, zakážeme ešte niečo naviac. Pomôže to? Pripomeňme si boj proti alkoholizmu prohibíciou.  Zákaz výroby a predaja alkoholu v USA v 20tych rokoch zachránil ľudí od alkoholizmu. Vlastne nie, iba umožnil vyrásť Al Caponemu a obrovskej štruktúre organizovaného zločinu.
Tento princíp platí stále. Kde sú striktné zákazy, vznikne dopyt po nelegálnych zbraniach a začne rásť čierny trh. Vznik dopytu, rast ponuky, základné ekonomické teórie ovláda každý stredoškolák. Tam kde sú ľudia bude vždy záujem o zbrane. To je žiaľ zákonitosť stará ako ľudstvo samo. Ľudia vlastnili nelegálne zbrane aj keď to bolo hrdelným zločinom. Kúpna sila v západnej Európe je podstatne vyššia a tak nelegálne zbrane prúdia z miest zdrojov za svojimi zákazníkmi. Nejde o jednu či dve pištole, ide o plné autá  zbraní. Hlavné zdroje skutočne účinných zbraní sú Balkán (bývalá Juhoslávia po občianskej vojne) a dnes pribúda Ukrajina. Hovorím o puškách, guľometoch, granátoch, raketometoch, trhavinách a pod. Apropo, pýtal sa niekto kde Mníchovčan zobral muníciu? Stovky nábojov v krajine kde je aj obranný sprej na špeciálne povolenie?

Môže za to Slovensko

V jednom našom denníku bolo uvedené, že Slovensko ohrozilo Európu svojou liberálnou zbraňovou politikou. Môže skutočne slovenské znenie zákona č.190/2003 Z.z. do roku 2015 a Slováci za nezvládanie sociálnej politiky a čierneho trhu so zbraňami v Nemecku, Belgicku či Francúzsku? Nemyslím si. Pretože to sú skutočné príčiny toho že niektoré skupiny obyvateľstva týchto krajín slúžia ako podhubie pre páchateľov týchto činov. Ak by im čierny trh nedodal G17 nelegálne dovezený zo Slovenska, tak dodá Kalašnikov z Juhoslávie alebo ručný granát z Ukrajiny. Všetko je to dostupné. Glock bol zrejme najlacnejší.
Áno, tento druh zbraní zo Slovenska bol viackrát zneužitý pri teroristických činoch. Na Slovensku sa takto expanzné zbrane vyrábali dlhé roky a vážny problém neboli. Až do chvíle, keď občania spomínaných krajín nezačali porušovať ich vlastné zákony a protiprávne ich vyvážať zo SR bez povolenia na dovoz a príslušnej registrácie. Z tohto dôvodu Slovensko v roku 2015 ubralo z práv vlastných občanov, aby vyšlo v ústrety krajinám so striktnými zákazmi v spoločenstve, ktorého sme členom. Solidárne.
Boli skutočným problémom tieto zbrane a ak by neexistovali tak by sa tieto činy neudiali? Samozrejme že udiali. Ak by boli problémom terorizmu prerobené expanzy, tak by logicky najväčší počet činov bol v krajine kde vznikali. Koľko bolo v SR spáchaných teroristických činov alebo hromadných vrážd s prerobeným expanzom? Ani jedna? Hmm. Nejako nám tá priama závislosť nesedí. Potom by mali byť teda najbezpečnejšie krajiny, kde sa k zbraniam dostať nedá, lebo sú zakázané. Prečo je to naopak?
To že nás Parlament nám dal väčšiu mieru slobody (za to teraz niektorí obviňujú Kaliňáka alebo Sulíka? to vážne? niektorí Slováci majú poddanstvo zjavne v krvi) a umožnil svojim občanom vlastniť kategóriu takto vyrábaných expanzných zbraní nemôže za to že sa v západnej Európe sa zdvihla vlna útokov. Ich výroba je od roku 2015 minulosťou, samozrejme na počet a intenzitu podobných útokov to vplyv mať nebude. ŽIADNY. Ani na to, že Európska komisia, prípadne iná lokálna vláda, bude mať chuť zakazovať všetko všetkým. To by sa udialo aj bez toho. Tak ako bude EK ďalej tlačiť na zákazy kategórií zbraní, ktoré nikdy na podobný útok použité neboli.

 

 

Na koniec len jeden odkaz pre ľudí, ktorí sa túto otázku snažia zneužívať v politickom boji v rámci SR i EÚ. To, že zásadne uberiete v oblasti legálnych zbraní práva občanom SR nebude mať žiadny vplyv na počet a intenzitu teroristických útokov ani na chuť Európskej komisie ďalej zakazovať vo všetkých oblastiach nášho života. Žiadny zákaz nikdy väčšiu slobodu a lepší život nepriniesol.
P.S.: zodpovedným –  hľadajte príčiny toho zmätku a ich riešenie. Nie len vlastnú prezentáciu na riešení druhotných následkov a domnelej eliminácii okrajových prostriedkov.

LM