Rada EU schválila holandský návrh

Priatelia,

ako už mnohí viete, na dnešnom zasadnutí Rady bol žial schválený holandský návrh tzv. General Approach, čo je dokument ktorý predstavuje stanovisko Rady k textu smernice ktorú navrhla Európska komisia.

Táto správa nikoho z nás nepotešila, aj keď sme takýto výsledok hlasovania očakávali. Rada celkom jasne dala najavo, že pod vplyvom silných členských štátov sa prikláňa k politickej línii stanovenej Európskou komisiou. K politike, ktorá vlastným ľudom neverí. Európska únia sa nám pred očami mení na režim vystavaný na absurdných zákazoch a kriminalizovaní bezúhonných občanov. Stanovisko Rady teda už poznáme. Budeme sa ďalej sústrediť na dôležitý zápas ktorý nás čaká v Európskom Parlamente. Nie sme v tom sami.

 

Závidíme našim susedom spoza Moravy, že majú ministra vnútra ktorý vzniesol otvorenú výhradu proti tomuto návrhu. Kvôli nadchádzajúcemu predsedníctvu SR v Rade je pozícia Slovenskej republiky veľmi zložitá. Aj vďaka aktivite Stáleho zastúpenia SR pri EU sa do schváleného textu dostalo niekoľko dôležitých ustanovení ktoré zmiernili jeho najhoršie pasáže. V tomto momente preto nechceme hodnotiť slovenské vystúpenie iba na základe neúplných informácii z médii. Ako dobre vieme, veľa ostáva nevysloveného…

Schválený General Approach Rady v slovenskom jazyku nájdete na tomto odkaze: http://data.consilium.europa.eu/…/…/ST-9841-2016-INIT/sk/pdf

Pokračujeme…

JUDr. Boris Draskaba
predseda predstavenstva
PS: na doplenenie, podľa predbežných informácii ČR a Poľsko návrh odmietli. Slovensko, Malta a pár ďalších žiadali jeho zmenu. Fínsko, Švédsko a UK návrh plne podporili. Informácie ešte zďaleka nemáme kompletné…
PS2: citujeme z ceskatelevize.cz: „Slovenský ministr Robert Kaliňák ale následně uvedl, že slovenská pozice musí vycházet z blížícího se předsednictví jeho země v osmadvacítce. Řešení má tedy podle Bratislavy projít, musí být ovšem „skutečně přínosné“. Pozici české strany Kaliňák chápe a stejně jako Chovanec míní, že návrh míří především na legální majitele zbraní. „Z mého pohledu ne úplně vystihuje to, s čím chceme bojovat, tedy právě trh s nelegálními zbraněmi,“ uvedl. V rámci boje proti terorismu není podle něj možné trestat ty, kdo dodržují zákony. České výhrady má za racionální a kompromisy by měly být přijatelné pro všechny. „Musíme mít zájem, abychom určitá opatření přijali, a všichni víte, jakou pozici má momentálně tato směrnice nejen mezi členskými zeměmi, ale také v Evropském parlamentu,“ dodal Kaliňák.“