Čo nového smernica 2?

Priatelia,

uplynulé tri týždne sme Vás príliš nebombardovali informáciami ohľadne diania okolo smernice. Dôvod bol veľmi prozaický. Nebol čas nakoľko naše dni sa niesli v znamení prakticky sústavného pripomienkovania nových a nových verzií súhrnného dokumentu tzv. Compromise amendments. Tento produkovali na svojich zasadnutiach tieňoví spravodajcovia a hlavná spravodajkyňa pre smernicu p. Ford. Ide o súhrn pozmeňovacích návrhov europoslancov na ktorých sa spoločne zhodli spravodajcovia za jednotlivé frakcie a bude o ňom v celosti hlasovať gestorský výbor Európskeho parlamentu IMCO.

 

Pokiaľ sa nič nezmení, zdá sa že v piatok sme pripomienkovali finálnu verziu dokumentu o ktorom bude hlasovať výbor IMCO dňa 13.7.2016. Sám však tomu príliš neverím a očakávam ešte horúčkovitú aktivitu až do momentu hlasovania. Do dokumentu sa podarilo presadiť viacero pozitívnych ustanovení, ale žiaľ stále nám hrozia hlasovania o limitoch na kapacitu zásobníkov a reštrikcii samonabíjacích zbraní, ktoré vznikli úpravou zbraní samočinných.

 

Návrh textu o ktorom bude hlasovať IMCO je určite lepší ako text schválený Radou. Výsledok je však stále otvorený. Poslanci sa môžu rozhodnúť, že budú samostatne hlasovať aj o vybraných pozmeňovacích návrhoch, ktoré sa ako príliš reštriktívne, alebo slušne povedané príliš hlúpe, medzičasom podarilo vypustiť zo súhrnného textu Compromise amendments.

 

Aj touto cestou by som sa opäť rád poďakoval tímu poslaneckej kancelárie p. Sulíka, ktorý nám pod vedením Dr. Vavrekovej nesmierne pomáha pri presadzovaní našich pripomienok v legislatívnom procese na pôde EP a IMCO. Aktívne a efektívne koordinuje spoluprácu s mnohými europoslancami ktorí sú na našej strane alebo ostávajú nerozhodnutí.

 

Za SR sú členmi výboru IMCO dvaja poslanci – p. Sulík a p. Štefanec. Držme si všetci palce aby v stredu 13.7.2016 na zasadnutí výboru IMCO prevládli racionálne argumenty, zvíťazil hlas rozumu a bola odmietnutá nezmyselná regulácia.

 

Čo sa bude diať ďalej? Akonáhle výbor IMCO príjme svoje stanovisko, začne sa ďalšia fáza legislatívneho procesu. Budú otvorené tzv. trialógy, v ktorých sa budú hľadať kompromisy medzi stanoviskom Rady, stanoviskom IMCO a pôvodným návrhom Európskej komisie. Trialógy bude ako moderátor viesť Slovenská republika, keďže momentálne predsedá Rade. V tejto súvislosti je zrejmé, že stanovisko IMCO bude kľúčové, nakoľko určí rozsah manévrovacieho priestoru v ktorom sa v rámci trialógov bude viesť diskusia. Plénum Európskeho parlamentu bude o výsledku týchto rokovaní hlasovať v novembri 2016.

 

O výsledku hlasovania na výbore IMCO vás samozrejme budeme obratom informovať.

Pokračujeme…

 

Dr. Boris Draškaba
predseda predstavenstva
Legis Telum