Pripomienka na ECHA podaná

Naše združenie podalo zásadnú nesúhlasnú pripomienku s navrhovaným zákazom použitia olovo v civilnom strelive. Základné rámcové pripomienky bolo potrebné na Európsku chemickú agentúru podať do 5.5.2001, aby sa ich znenie dostalo na júnové zasadnutie výborov, konkrétne RAC a SEAC k prvotnému posúdeniu návrhu zákazu. Pripomienky sú výsledkom dlhoročných skúseností v odbore. Oprášili sme aj skriptá fyziky či balistiky. Plus posledné mesiace boli poznačené intenzívnym štúdiom rôznych eurodokumentov, odporúčaní či korešpondencie medzi jednotlivými európskymi inštitúciami. Z celej olovenej eurosnahy mi však zostala v ústach nasladlá pachuť ťažkých kovov.

Olovo je tak komplexný problém, že navrhované zákazy situáciu vo väčšine krajín iba skomplikujú. Vyššia energická náročnosť, vyššia spotreba náhradných materiálov, zníženie bezpečnosti, plytvanie “kritickými prvkami” (to je priamo definícia EK, viď dokument), pre vodné živočíchy používanie ešte toxickejších materiálov… inak povedané, opatrenie typu “keď nestíhaš bežať, streľ sa do nohy”. Páni a dámy v slonovinovej veži, čo o strelectve nič nevedia, rozhodnú. Veď “majú štatistiky”. Tie sú zážitkom samé o sebe – bez jasného uvedenia metodík, výberu vzorky, akýchkoľvek metadát. Napríklad príčiny úmrtnosti vtáctva.

Neočakávame, že ECHA bude na akékoľvek námietky reflektovať. Videli sme to pri “olove v mokradiach”. Všetky tieto kroky by mali viesť k tomu, aby sme časom rozvinuli “širšiu frontu za účelom presadzovania spravodlivosti”. Začali sme rokovania s partnermi na Slovensku i v ČR, aby sme ta tomuto nezmyslu mohli rázne postaviť.

LM

PRIPOMIENKY NÁJDETE TU: https://legistelum.sk/wp-content/uploads/2016/08/Pripomienka-LEGIS-TELUM-PbECHA-fin.pdf

Pripomienka bola okrem ECHA zaslaná na vedomie aj na Centrum pre chemické látky a prípravky a kanceláriu ministra hospodárstva SR.