Popis zbrane: CZ 97B – štyridsaťpäťka z Uherského Brodu

CZ 97B je celokovová samonabíjacia SA/DA pištoľ s vonkajším kohútom, manuálnou poistkou a ľavostranným ovládaním, komorovaná na náboj .45 AUTO (synonymum .45 ACP).

 

 


Pôvod

Ide o výrobok Českej zbrojovky Uherský Brod. Zbraň bola od začiatku určená hlavne pre export do USA kde po uvedení na trh dostala i cenu najpresnejšej sériovo vyrábanej kombatovej štyridsaťpäťky za rok 1999. Prvé prevedenie CZ 97B malo zdrsnenie záveru len v zadnej časti a jedno vybratie v prírube matice vedenia hlavne. Neskôr zrejme na požiadavku strelcov praktickej streľby bolo zdrsnenie záveru doplnené i na prednú časť záveru. Poslednou zmenou zaznamenanou v priebehu výroby bolo doplnenie príruby matice vedenia hlavne 6 vybraniami. To je forma v akej sa CZ 97B predáva dodnes.
V roku 2008 sa v portfóliu CZUB objavil inovovaný model CZ 97B doplnený o bezpečné vypúšťanie natiahnutého kohúta označovaný ako CZ 97BD. Tento model však má na rozdiel od pôvodnej CZ 97B tiahlo spúšte vedené len po jednej strane zásobníkovej šachty. To môže spôsobovať, oproti pôvodnej konštrukcii, nerovnomernejšie prenášanie sily počas stláčania spúšte v DA režime.

 

Konštrukcia

Ergonómia. CZ 97B je charakteristická masívnym pretiahnutým telom. Toto riešenie umožňuje spoľahlivé vedenie záveru na dostatočnej dĺžke a zbraň je zároveň mierne ťažšia pri ústi hlavne. Hmotnosť materiálu v prednej časti záveru vplýva ku lepšiemu vyváženiu zbrane ako celku a teoreticky umožňuje skúseným strelcom rýchlejšie zarovnanie mieridiel medzi jednotlivými výstrelmi. V zadnej časti tela sa ako pokračovanie elegantnej línie chrbta rukoväte nachádza výrazný „bobrý chvost“. Navzdory svojej veľkosti však jeho ukončenie prekvapivo nezavadzia pri ručnom naťahovaní kohúta palcom pravej ruky. Rukoväť CZ 97B naopak patrí v súčasnej ponuke pištolí k tým širším rukovätiam. Nachádza sa v nej zásobníková šachta určená pre 10 ranové dvojradové zásobníky s jednoradovým vyústením. Objemné zásobníky sú navyše tlačené zásobníkovou brzdou v podobe listovej pružiny uchytenej v chrbtovej časti rukoväte. Zásobníky používané v prvých rokoch produkcie CZ 97B neboli výrobkom CZUB. Výrobcom bola renomovaná talianska firma Mec-Gar. Táto skutočnosť však v súčasnosti už možno neplatí a CZUB vyrába vlastné zásobníky pre CZ 97B a CZ 97BD.

Zbraň je v predaji s čisto ľavostranným ovládaním, t.j. pre praváka. Ovládacie prvky umiestnené na zbrani sú páčka manuálnej poistky, páčka záchytu záveru a tlačítko vypúšťania zásobníku.
O istý úchop počas streľby sa má postarať zdrsnenie rukoväte na čele i chrbte vertikálnymi drážkami a zdrsnenie čelnej plochy kombatového lučíku vodorovnými drážkami.
Pre istý úchop počas obťahovania záveru sú v zadnej časti šikmé drážky. Rovnako sú drážkami zdrsnené i niektoré miesta na ovládacích prvkoch pištole. Páčka záchytu záveru a páčka manuálnej poistky majú horizontálne drážky, tlačítko záchytu zásobníku zasa drážky vertikálne.

Systém uzamknutia. Na rozdiel od dnes už legendárnej Uherskobrodskej CZ 75 a jej klonov má pištoľ CZ 97B nielen iné proporcie ale jej konštruktéri upustili i od osvedčeného Browningového systému uzamknutia uzamykacími rebrami. CZ 97B využíva uzamknutie modifikovaným Browningovým systémom kvadratickým blokom hlavne do vyhadzovacieho okna. Počas pracovného cyklu však i tu dochádza ku krátkemu pohybu hlavne smerom vzad s následným poklesom hlavne ako je to u zbraní od CZUB zvykom.

Mechanizmus spúšte. SA/DA mechanizmus patril už v dobe uvedenia CZ 97B na trh k najzastúpenejšiemu na trhu s krátkymi strelnými zbraňami. V súčasnosti patrí k tým obľúbenejším spúšťovým mechanizmom s možnosťou univerzálneho využitia (nosenie na obranu/športová streľba). Samotný mechanizmus CZ 97B je skúseným puškárom plne laditeľný čo do odporu pri stlačení i do dĺžky kroku spúšte.

Hlaveň. Hlaveň zbrane je výkovok so šiestymi pravotočivými drážkami. Komora hlavne je schovaná vo výraznom kvadratickom bloku ktorého súčasťou je i dostatočne veľká rampa na spoľahlivé navedenie náboja do komory počas nabíjacieho cyklu.

 

 

Rampa komory hlavne je dostatočne široká a dlhá čo dáva dobrý predpoklad ku spoľahlivému navedeniu náboja i u striel typu komolý kužeľ ktoré môžu byť pre „nerampovanú hlaveň“ zdrojom nespoľahlivého prebitia.
Bezpečnosť. Pištoľ CZ 97B má ako základný prvok bezpečnosti manuálnu poistku umiestnenú na ľavej časti tela v dobrom dosahu pre palec strieľajúcej ruky. V prípade zaistenia zbrane je okrem spúšťového ústrojenstva blokovaný aj pohyb záveru zbrane. Písmeno B v zmysle filozofie značenia pištolí v CZUB znamená, že je zbraň chránená i blokáciou úderníku zabezpečujúcou znemožnenie výstrelu v prípade pádu nabitej zbrane na tvrdú podložku. Na odblokovanie úderníku je totiž nutné stlačiť spúšť. Doplňujúcimi prvkami vplývajúcimi na bezpečnosť pri používaní CZ 97B je bezpečnostný ozub kohúta a výstražník indikujúci prítomnosť náboja v komore hlavne. Výstražník sa nachádza na hornej časti záveru a je prichytení skrutkou v blízkosti zadnej hrany vyhadzovacieho okna. Oceľová základňa výstražníku vyčnievajúca cez okraj vyhadzovacieho okna je zároveň i horným dorazom hlavne. Dôležitou informáciou pre strelca ktorú môžem taktiež zaradiť do bezpečnostných funkcií zbrane je zachytenie záveru v jeho zadnej polohe po vystrelení posledného náboja zo zásobníku.

Práve vzdialené ovládanie tohto záchytu je však z hľadiska pohodlnej obsluhy zbrane rôznymi typmi rúk najkritickejší prvok.

 

 

Výstražník svetlej farby je ku záveru prichytení skrutkou s imbusovou hlavou. Oceľová základňa vyčnievajúca cez okraj vyhadzovacieho okna smerom vpred je zároveň i horným dorazom hlavne.
Mieridlá. Pištoľ CZ 97B je štandardne osadená pevnými kovovými mieridlami. Muška poistená kolíkom v prednej časti záveru je zvýraznená jednou bodkou a vysoký cieľnik dvoma bodkami bielej farby, jednou bodkou po oboch stranách svojho zárezu. Po správnom zacielení mieridiel sú všetky bodky v jednej horizontálnej línii. Farba je mierne fosforeskujúca čo zlepšuje viditeľnosť mieridiel pri prechode z prudkého svetla do šera, podmienkou je však nasvietenie mieridiel dostatočne silnou expozíciou. Medzi muškou a cieľnikom je antireflexná línia tak ako je u zbraní z CZUB zvykom už od prvého predstavenia modelu CZ 85.

 

 

CZ 97B má pevné kovové mieridlá. Cieľnik vyniká svojou výškou a čitateľnosťou. Medzi mieridlami je antireflexná línia.
Demontáž a montáž.

Postup demontáže pištole CZ 97B na základné celky pred čistením je nasledovný:

 

1.    Zo zbrane vytiahneme zásobník a skontrolujeme nábojovú komoru.
2.    Stiahneme záver zbrane tak, aby sa prekrývala ryska v zadnej časti tela pištole s ryskou umiestnenou na závere. Po ich prekrytí vytlačíme z tela zbrane von priečny čap s páčkou záchytu záveru.
3.    Záver z tela stiahneme smerom dopredu.
4.    Vytiahneme vratnú pružinu s jej vedením prichytenú na hlavni.
5.    Vytiahneme puzdro vratnej pružiny z prednej časti záveru.
6.    Vyskrutkujeme vedenie hlavne a vytiahneme hlaveň zo záveru.

 

Postup montáže očistenej a nakonzervovanej pištole prebieha v opačnom poradí. Pri zatláčaní priečneho čapu do tela pištole však už nie je nutné prekrývať risku na tele s ryskou na závere. Stačí sa orientovať podľa dobre viditeľnej priechodnosti otvoru pre čap v tele pištole počas nasúvania záveru.

 

Video na nakliknutie (.wmv /23MB)

 

 

CZ 97B rozložená na základné časti. Zhora dole: záver, vedenie hlavne, hlaveň, vedenie vratnej pružiny, vratná pružina, telo, páčka záchytu záveru (demontážny čap).
Technické údaje

Kaliber hlavne: 11,43 mm
Náboj: .45 AUTO
Mechanizmus spúšte: SA/DA
Celková dĺžka zbrane: 212 mm
Celková výška nabitej zbrane: 150 mm
Váha prázdnej / nabitej zbrane: 1040 / 1150 g
Šírka zbrane so štandardnými črienkami: 35 mm
Dĺžka hlavne: 114,8 mm
Dĺžka zámernej: 161 mm
Kapacita zásobníku: 10 nábojov
Funkcia spúšťového mechanizmu: SA/DA
Bezpečnostné prvky: manuálna poistka, bezpečnostný ozub, blokácia úderníku, výstražník
Mieridlá: pevné kovové so zvýraznením bielou farbou

 

 

Ing. Tomáš Szabo (Legis Telum, o.z.)

 

 

 

 

Kópia popisu je umiestnená aj na našom fóre, kde je možné vyjadriť ku jeho obsahu svoj názor.

Zákaz kopírovania bez súhlasu autora.