Na západe nič nové

Blíži sa február a okolo návrhu novely zákona o strelných zbraniach a strelive zostalo  ticho. Toto ticho je však relatívne. Veci sa neukľudnili, ako by sa mohlo na prvý pohľad zdať.

 

Súčasný stav možno chápať akokoľvek, len nie ako ustálený. Do februárovej schôdze NR SR materiál novely zákona zrejme už nebude predložený. To ale neznamená, že sa celkom vytratí, ako sa niektorí domnievajú. Jeho predkladateľ je odhodlaný pretlačiť ho parlamentom doslova stoj čo stoj. V tomto čase prebiehajú rokovania o jeho konečnom znení, ktoré by malo byť upravené pozmeňovacím návrhom, počas ďalšieho prerokovávania v NR SR.

Mňa osobne ohľadom novely znepokojujú viaceré veci. Žiaľ, objavujú sa tendencie deliť držiteľov zbrojných preukazov na rovných a rovnejších. Zaregistrovali sme snahu postaviť držiteľov zbraní kategócie C, pri preukazovaní spôsobilosti, “inde” ako držiteľov zbraní kategórie B. Prípadne, začať deliť zbrane na “nebezpečné a nebezpečnejšie”, podľa rôznych pochybných kritérií, ako napríklad podobnosť konštrukčného riešenia. Každý, kto ovláda aspoň základy fyziky a mechaniky vie, že absencia jediného prvku mechanizmu, môže znamenať zásadnú zmenu jeho funkčnosti. Rovnako mi nie je jasné, prečo by spôsobilosť držať opakovaciu guľovú pušku mala byť preukazovaná jednoduchšie, ako napríklad samonabíjaciu karabinu na náboj 9 luger. Pravidlá, ktoré sú uvedené v súčasnom znení zákona, vychádzajú z fyzikálnych a sociologických zákonitostí. Preto je aj platný zákon považovaný za jeden z najlepších. Zmeniť ho za každú cenu, len pre zmenu samotnú, je viac ako nezodpovedné.

2 x 2 bude vždy 4, aj keby parlament schválil, že to má byť 5.

Legis Telum vývoj situácie neustále monitoruje. Nemienime a ani sa nesmieme zapájať do akéhokoľvek politikárčenia okolo otázky zbraní. Dôrazne sa však snažíme upozorňovať na vecné a odborné nedostatky chystanej novely. Na jej fatálne dopady na oblasť občianskych práv, ako i vzniknuté bezpečnostné riziká. Sme veľmi radi, že aj medzi poslancami NR SR sa nachádzajú ľudia, ktorí nepodľahli emotívne ladeným výpadom predkladateľa, ale triezvo sa držia odbornej stránky veci. A to naprieč celým politickým spektrom. Situácia je momentálne podobná tej z konca románu E.M.Remarquea, uvedeného v nadpise. Je síce domnelý kľud, ale stačí trocha nepozornosti, poľavenia v ostražitosti a môže priletieť tá povestná “posledná guľka”.

Nakoľko nás ešte čakajú neľahké úlohy, chcel by som týmto požiadať o vašu podporu. Nedovoľme, aby na nás aplikovali inštitút kolektívnej viny. Nedajme sa rozdeliť do nerovnoprávnych skupín. To by bol začiatok konca. Ako občania Slovenska a držitelia Zbrojných preukazov,  sme si pred zákonom rovní. Máme rovnaké povinnosti a preto žiadajme i rovnaké práva.

Ing. Ľudovít Miklánek, predseda predstavenstva Legis Telum.