Kurz prvej pomoci pri poranení strelnou zbraňou

Vážení členovia Legis Telum,

 

Legis Telum – Združenie vlastníkov strelných zbrani, o.z. v spolupráci s najväčšou spoločnosťou v poskytovaní prednemocničnej neodkladnej zdravotnej starostlivosti na Slovensku Falck a jej dcérskou spoločnosťou Falck Academy Vám umožňuje zúčastniť sa kurzov prvej pomoci zameraných na poranenia strelnou zbraňou. Prvé kurzy sa uskutočnia v Bratislave a v Košiciach, Bratislava 23.10.2012 od 13:00 hod. a Košice 23.10.2012 od 17:00 hod.

 

 

 

Kurz prvej pomoci pri poranení strelnou zbraňou, ktorý organizuje združenie Legis Telum v súčinnosti s Falck Academy je určený pre širokú verejnosť. Pre vysokú kvalitu tohto kurzu je obmedzené množstvo 10 účastníkov kurzu na jedného inštruktora Falck Academy a teda aj jeden termín a miesto konania kurzu. Preto budú uprednostnení členovia združenia Legis Telum. Počas kurzu, ktorý by mal trvať min. 4 hodiny, si každý účastník kurzu sám osobne vyskúša pod dozorom inštruktora Falck Academy potrebné zručnosti a činnosti. Nikto nebude sedieť v lavici a písať si poznámky alebo spať. Obsahom kurzu nebude patológia zastrelenej obete, ale prvá pomoc, to znamená celá prvá pomoc od zavolania pomoci cez oživovanie až po zastavenie krvácania alebo fixácie končatín. Záver kurzu bude venovaný práve strelným poraneniam a ich identifikácii, napríklad pneumotorax a podobné špecifické zranenia. Výsledkom tohto kurzu bude osvedčenie o kurze prvej pomoci, ktoré vďaka dištančnej metóde vedenia kurzu bude platné v celej SR, napríklad pre potreby autoškoly alebo do zamestnania. Ďalšie osvedčenie získate od združenia Legis Telum o absolvovaní kurzu prvej pomoci pri poranení strelnou zbraňou.

 

Cena kurzu je pre členov združenia Legis Telum 22€ na osobu, pre nečlenov Legis Telum 25€ na osobu. Záväzne prihlášky je nutné zaslať do 14.10.2012 (pre Košice do 18.10.2012) na adresu uvedenú nižšie. Kurz je nutné uhradiť vopred, čím sa záväzne prihlásite do kurzu.

 

Ďalšie podrobné informácie a prihlášku do kurzu môžete elektronicky zaslať na adresu tuba@legistelum.sk alebo telefonicky na čísle 0949 274 792.